Zveřejněno: 12.08.2011

Porovnání zdraví zvířat v ČR a ostatních zemí EU

 

Podíváme-li se na statistky ADNS, systému, do kterého hlásí jednotlivé členské země EU, jaká je na jejich území nákazová situace, zjistíme, že se v ČR nepotýkáme ani s klasickým morem prasat, se slintavkou a kulhavkou, infekční anémií koní, ani s nízce patogenní aviární influenzou, s BSE, Aujeszkyho chorobou prasat, brucelózou, leukózou či tuberkulózou skotu, ani s jinými nákazami, se kterými mají problémy v řadě zemí EU.

Nepotýkáme se ani s takovými problémy, jako je skutečné či potenciální riziko kontaminace potravin nepovolenými polutanty, jako je nadlimitní výskyt reziduí veterinárních léčiv apod. Pokud je takovéto riziko reálné, jsme s to okamžitě přijmout taková opatření, aby nebyly takovéto potraviny či suroviny propuštěny do tržní sítě, popřípadě, aby byly rychle staženy.

Jak je to možné? Jednoduchá odpověď: díky důslednému a účinnému státnímu veterinárnímu dozoru (a samozřejmě i díky zodpovědným zemědělcům a zpracovatelům). Ano, něco to stojí. Ovšem prostředky vynaložené na prevenci, sledování, popřípadě dosledování jsou vždy mnohem nižší než hašení „vzniklého požáru“. Proto Státní veterinární správa ČR podle Milana Maleny, jejího ústředního ředitele, zastává názor, že snaha o úspory by mohla ve svém důsledku vést k tomu, že by se při vzniku problémů utratilo mnohem více. Ostatně naši velmi dobrou nákazovou situaci a tím i účinnost státního veterinárního dozoru oceňují nejen kontrolní mise z Bruselu, ale i naši výrobci, obchodníci a zpracovatelé a jejich reprezentanti, jako například Agrární komora, Potravinářská komora a jistě i zákazníci řeznictví či obchodů s mléčnými výrobky.

Na evropské úrovni se hovoří o možných úsporách na státní veterinární dozor na jatkách či v chovech hospodářských zvířat nebo ve zpracovatelských závodech, avšak pokud úspory, tak nikoli na úkor úrovně veterinárního dozoru. Ta musí být zachována, aby dosažená výborná nákazová situace a úroveň zdravotně nezávadné produkce potravin nebyla ohrožena. A to se týká i veterinárních kontrol komodit obchodovaných v rámci intrakomunitárního trhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…