Zveřejněno: 18.08.2011

Plazy ze třetích zemí? Ano, ale s povolením!

 

Dovozy ze třetích zemí do zemí EU, tedy i do ČR, musejí splnit dovozní podmínky. Že to dá rozum? To ano, ale v dnešní době velmi otevřených hranic na to někdo občas zapomene, a stává se to při dovozu terarijních zvířat. Proto připomínáme následující.

Zvířata dovážená ze třetích zemí do EU podléhají v místě vstupu do EU veterinární kontrole na pohraniční veterinární stanici, přičemž se může jednat o harmonizovaný nebo neharmonizovaný dovoz. Co to v praxi znamená? Legislativa EU stanovuje veterinární podmínky dovozu téměř pro všechny druhy zvířat, tudíž se všechny členské státy řídí při dovozu stejnými pravidly. A proto mluvíme o harmonizovaném dovozu. Zvířata, pro která legislativa EU podmínky dovozu nestanovuje, patří mezi neharmonizovaná, a v tomto případě si členský stát místa určení stanovuje vlastní veterinární podmínky pro dovoz zvířat.  

V případě dovozu neharmonizovaných zvířat do ČR musí podle § 3, odstavce 3, naší vyhlášky č. 377/2003 Sb.dovozce zvířat požádat Státní veterinární správu ČR nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto zvířat o stanovení veterinárních podmínek, za nichž lze tato zvířata z příslušné třetí země dovážet.

Žádost je možné zaslat i elektronicky na e.podatelna@svscr.cz.

Mezi neharmonizované druhy zvířat patří např. plazi (ještěři, hadi a želvy), obojživelníci, bezobratlí, hlodavci, hmyzožravci a šelmy. Je potřeba zdůraznit, že žádost je nutné podat při každém dovozu neharmonizovaných zvířat, tedy jak pro komerční tak i nekomerční účely!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…