Zveřejněno: 17.12.2002

Nevozte ptáky z Lombardie a Veneta

 

Sice se z Itálie moc ptáků nevozí, nicméně v souvislosti s neustálým výskytem influenzy drůbeže v regionech Veneto a Lombardie a povolením vakcinace zde, Státní veterinární správa ČR nepovoluje ode dnešního dne dovoz a tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno: 11.12.2002

Jezte kapry, jsou zdravotně nezávadní

 

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné potvrdit, že opakovanými vyšetřeními kaprů v souvislosti s vysloveným podezřením z kontaminace způsobené povodněmi nebyla zjištěna nežádoucí rezidua cizorodých látek, a to ani u kaprů z řek. V žádném z vyšetřených vzorků nebyla zjištěna hodnota překračující hygienické limity. Kromě kaprů rybničních byli ve státních veterinárních ústavech vyšetřeni například…

 

Zveřejněno: 03.12.2002

Krávy zatím nešílejí

 

V začínajícím předvánočním shonu si nikdo ani nevšiml, že již dva měsíce žádná kráva nezešílela a je to dobře. Ačkoli zákazníci řeznictví dobře vědí, že kdyby se objevil v naší republice pátý případ, pro ně by to nic neznamenalo. Všechno to, co se objeví na pultech řeznictví prochází veterinární kontrolou, hovězí v tomto případě, pokud…

 

Zveřejněno: 29.11.2002

Ani v adventu nikoho netýrat!

 

Není-li možné udělat nic s mezilidskými vztahy, zkusme to se zvířaty a možná, že to oklikou ovlivní i ty vztahy mezilidské. U nás platí zákon na ochranu zvířat proti týrání již od roku 1992 a v současné době finišují práce na jeho novele. Vedle zákonné ochrany zvířat, na které se podílí Státní veterinární správa ČR…

 

Zveřejněno: 29.11.2002

Přijel, viděl, potěšen odjel

 

Ve středu večer přiletěl, aby celý čtvrtek mohl zjišťovat, jak skutečně probíhají práce na legislativním přibližování se EU. Kdo? Theodius Lennon, ředitel Odboru veřejných záležitostí Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele (DG SANCO) Evropské komise spolu s dalšími sedmi spolupracovníky. Včerejší setkání, které se týkalo mimo jiné též veterinárních záležitostí, mělo především ten význam, že…

 

Zveřejněno: 27.11.2002

ČR v přístupu BSE sladila kroky s EU

 

Mezi členskými zeměmi Evropské unie je možné obchodovat hovězím masem i živým skotem, výjimkou jsou kafilerní moučky z přežvýkavců. Poté, co sladila své kroky sama EU, zejména pokud se týká zrušení embarga na britské hovězí do Francie (rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu), se nyní k těmto krokům, prakticky v celé šíři připojila rozhodnutím Státní…

 

Zveřejněno: 25.11.2002

Inspekce přes laboratoře – opět O.K.

 

Dobře se poslouchají slova uznání, zejména když zaznějí z úst inspektorů z Bruselu. Samozřejmě, že dva inspektoři, kteří v uplynulém týdnu u nás prověřovali systém laboratorního vyšetřování ve státních veterinárních ústavech, neshledali vše úplně stoprocentní. Ovšem nejdůležitější parametry – srovnatelnost s úrovní v zemích EU posoudili jako odpovídající. Připomínky se týkaly některých technických problémů. Tak…

 

Zveřejněno: 19.11.2002

Další mise z Bruselu

 

A už je v ČR po chvílích relativního klidu další mise inspektorů z Bruselu. Tentokrát dva určení pracovníci budou v týdnu od 18. do 22. listopadu v naší republice prověřovat jak fungují veterinární laboratoře, a to jmenovitě ve Státním veterinárním ústavu v Praze a Jihlavě. Smyslem této inspekce pracovníků agentury TAIEX (Agentury pro technickou pomoc…

 

Zveřejněno: 18.11.2002

Aliance pro zdraví

 

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin se nepořádají akce uzavírající centra velkoměst, přestože zdravotně nezávadné potraviny neznají hranic. Možná, že právě proto. V uplynulém týdnu se zúčastnil Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, Mezinárodní konference o BSE v Paříži. Toto podivné onemocnění skotu, které způsobil člověk, a které jej v určité míře i potenciálně…

 

Zveřejněno: 12.11.2002

Korýše z východu za stejných podmínek jako do EU

 

Země východní Asie jsou známy jako významní exportéři mořských korýšů, zejména krevet, které se dovážejí samozřejmě i do Evropy. V poslední době byly zaznamenány problémy s jejich zdravotní nezávadností – byla v nich zjištěna rezidua chloramfenikolu, v poslední době pak nitrofuranu. Problém chloramfenikolu byl vyřešen a z tohoto hlediska byly dovozy do EU z Číny,…