CS / EN
29.11.2002

Ani v adventu nikoho netýrat!

Není-li možné udělat nic s mezilidskými vztahy, zkusme to se zvířaty a možná, že to oklikou ovlivní i ty vztahy mezilidské.

U nás platí zákon na ochranu zvířat proti týrání již od roku 1992 a v současné době finišují práce na jeho novele. Vedle zákonné ochrany zvířat, na které se podílí Státní veterinární správa ČR spolu s orgány státní správy (policie, obce), samozřejmě nezanedbatelnou práci odvádí Ústřední komise pro ochranu zvířat a nevládní organizace zabývající se ochranou zvířat.

S pojmem dobrá pohoda neboli welfare zvířat pracuje státní veterinární dozor již delší dobu a pro účinnou kontrolu bylo již vyškoleno 352 inspektorů veterinárních správ. V předvánočním období apeluje Státní veterinární správa na uvážlivost prodejců kaprů i jejich zákazníků, ale i na zdravý rozum těch, kdo chtějí pod stromečkem udělat radost svým blízkým nějakým zvířátkem.

Prodejci by měli zodpovědně uvážit, kolik ryb jsou schopni prodat, aby jim po svátcích nezůstaly, co s nimi potom? V žádném případě je nevypouštět zpět do rybníka, ani do řeky. V minulých letech se několikrát stalo, jistě to mají mnozí v dobré paměti, že takovíto kapři uhynuli. Neprodané ryby je lépe rozdat potřebným či dodat do zoologických zahrad ke krmení.

Inspektoři veterinárních správ budou mimo jiné i letos dohlížet, jak jsou plněny podmínky sezónního prodeje ryb, které prodejcům veterinární správa stanovila. To znamená, zda se ryby ve vodě nedusí (neustálá výměna vody, popřípadě účinné provzdušňování) a zda jsou usmrcovány správně humánně, aby nebyly týrány (nejdřív omráčit a poté přetnout míchu a cévy, popřípadě žaberní oblouky a vykrvit, nebodat do ocasu!, za živa nevytlačovat jikry, nezbavovat šupin a nestrkat prsty pod skřele a do očnic).

A ti, kdo by rádi učinili dobrý skutek a kaprovi dali svobodu, ať uváží, že všechny další manipulace s koupenou živou rybou jí způsobují další a další šoky. Navíc živý kapr je připravovaný pro vánoční stůl není v žádném případě připravený pro vypouštění do řeky ani rybníka. Nemá žádné zásobní látky, je vylačněný, takže nepříznivé období s málem potravy zpravidla nepřežije.

Ti, kdo chtějí někomu koupit pod stromeček zvířátko, by si zase měli uvědomit, že v tomto případě není dobré, aby dárek byl překvapením. Dárek by měl přijít až po dohodě a zvíře by mělo být přijato celou rodinou za své, aby tak starost o ně alibisticky neskončila jen na bedrech „obdarovaného nešťastníka“.

Odkaz na původní článek