CS / EN
27.11.2002

ČR v přístupu BSE sladila kroky s EU

Mezi členskými zeměmi Evropské unie je možné obchodovat hovězím masem i živým skotem, výjimkou jsou kafilerní moučky z přežvýkavců.

Poté, co sladila své kroky sama EU, zejména pokud se týká zrušení embarga na britské hovězí do Francie (rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu), se nyní k těmto krokům, prakticky v celé šíři připojila rozhodnutím Státní veterinární správy s plným pochopením ministra zemědělství Jaroslava Palase i naše republika.

Slaďující kroky jsou dva. Od 1. prosince je tedy možné do ČR dovážet hovězí maso i živá zvířata ze všech zemí EU, s výjimkou Velké Británie a Portugalska. Druhý krok pak od 1. ledna počítá i s otevřením trhu pro hovězí maso a skot britský a portugalský, a to z důvodu nutné přípravy dovozních certifikátů.

Pro přesnost uvádím, že nadále platí zákaz dovozu masových mouček, bílkovinných kostních mouček a masokostních mouček z přežvýkavců a výrobků z nich (výjimkou jsou jedině masokostní moučky z jehňat z Austrálie a Nového Zélandu). Dále pak není možné dovážet kafilerní tuky z přežvýkavců a výrobky z nich (výjimkou jsou individuální dovozy výhradně pro technické účely, za které se však nepovažuje spalování a neškodné odstranění zahrabáním).

Odkaz na původní článek