CS / EN
17.12.2002

Nevozte ptáky z Lombardie a Veneta

Sice se z Itálie moc ptáků nevozí, nicméně v souvislosti s neustálým výskytem influenzy drůbeže v regionech Veneto a Lombardie a povolením vakcinace zde, Státní veterinární správa ČR nepovoluje ode dnešního dne dovoz a tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z nich, pokud nejsou ošetřeny tak, aby byl virus ptačí influenzy destruován.

To znamená tzv. dostatečně tepelně opracovaných.

Toto opatření, které se týká zmíněných regionů, Státní veterinární správa ČR přijala na základě rozhodnutí Komise 2002/975/EC z 12. 12. 2002 a s přihlédnutím k současné nákazové situaci v těchto italských regionech Veneto a Lombardie.

Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z uvedeného regionu, místně příslušná veterinární správa tento dovoz nebo tranzit nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) veterinárního zákona (zákona č. 166/1999 Sb.,).

Odkaz na původní článek