CS / EN
29.11.2002

Přijel, viděl, potěšen odjel

Ve středu večer přiletěl, aby celý čtvrtek mohl zjišťovat, jak skutečně probíhají práce na legislativním přibližování se EU. Kdo? Theodius Lennon, ředitel Odboru veřejných záležitostí Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele (DG SANCO) Evropské komise spolu s dalšími sedmi spolupracovníky.

Včerejší setkání, které se týkalo mimo jiné též veterinárních záležitostí, mělo především ten význam, že byly vysloveny v podstatě závazné termíny. Například pohraniční veterinární stanice v Ruzyni, budovaná s přispěním programu PHARE, která bude jedinou naší vnější pohraniční veterinární stanicí po vstupu ČR do EU, bude zřejmě schopna provozu před koncem roku 2003.

Práce na tvorbě veterinární legislativy, která by již měla být plně v souladu s požadavky EU, již byly ukončeny. Novela veterinárního zákona je nyní v Parlamentu ČR, kde čeká na schválení. Tzv. tabulky shody k této novele, kde je dokladována slučitelnost s legislativou EU, předložíme téměř jistě v průběhu měsíce února 2003. Téměř jistě proto, neboť to závisí, jak a kdy bude novela veterinárního zákona poslanci schválena.

Závěrem lze podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, říci, že mise v čele s Theodiusem Lennonem odletěla, pokud se týká veterinárních záležitostí, s ujištěním, že všechny „evropské“ požadavky splníme včas tak, abychom nejpozději šest měsíců před vstupem ČR do EU měli veterinární legislativu plně slučitelnou s EU a měli ji zavedenou. To znamená i plně funkční.

Odkaz na původní článek