Potraviny

 

Sekce poskytuje informace z úředních kontrol produktů živočišného původu, které odráží plnění povinností provozovatelů potravinářských podniků a jsou důležité pro ochranu veřejného zdraví, zvláště pokud jde o zabezpečení zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin a informace užitečné pro provozovatele potravinářských podniků.

Kontrola potravin

 

Zveřejněno: 07.02.2017

Kuřecí maso z Polska obsahovalo salmonelu

 

Na českém trhu se objevila zásilka 3,6 tun chlazeného kuřecího masa původem z Polska, obsahujícího bakterie Salmonella Enteritidis. Státní veterinární správa (SVS) obdržela tuto informaci prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. V rámci došetřování případu bylo zjištěno, že maso v ČR prodávala jako nebalené ve své prodejně v Jablonci nad Nisou firma Karapetjan s.r.o.

 

Zveřejněno: 01.02.2017

Skladování neoznačeného masa a produktů rybolovu v tržnici SAPA

 

Veterinární inspektoři SVS zjistili v prodejně sp. GRANTITUDE House s.r.o. v areálu asijské tržnice SAPA v Praze 4 při kontrole ve spolupráci s Policií ČR v mrazírenských boxech, umístěných na prodejní ploše, skladování 50 kg neoznačeného zmrazeného vepřového masa a produktů rybolovu, u nichž nebyl doložen původ.

 

Zveřejněno: 31.01.2017

Nevyhovující úroveň hygieny při výrobě a neoznačené výrobní suroviny

 

V měsíci lednu inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji provedli ve spolupráci s celní správou veterinární hygienickou kontrolu ve výrobně kebabu v obci Dolní Suchá. Při kontrole byla zjištěna nevyhovující úroveň hygieny při výrobě, dále 2 tuny hovězího a 3 tuny drůbežího masa původem z Polska, které nebyly oznámeny veterinární správě nejméně 24 hodin před příchodem do provozovny.

 

Zveřejněno: 30.01.2017

Nález reziduí leukomalachitové zeleně ve svalovině vzorku pstruhů

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina vydala na konci loňského roku zákaz uvádění pstruhů ze sádek v Pravíkově na Pelhřimovsku do oběhu z důvodu nálezu reziduí leukomalachitové zeleně (LMG) ve svalovině vzorku pstruhů odebraného v rámci provádění monitoringu cizorodých látek v potravinách a surovinách živočišného původu.