CS / EN

Obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky

 

UPOZORNĚNÍ

Toto veterinární osvědčení není bilaterálně dojednané s žádnou třetí zemí dovozu a jeho použití je proto výhradně na riziko vývozce.

Vývozce by si měl u kompetentní veterinární autority příslušné země dovozu ověřit, zda je toto osvědčení pro daný vývoz vyhovující.

V případě, že země dovozu vyžaduje veterinární osvědčení v jiném znění, musí vývozce zajistit veterinární osvědčení vytvořené na základě příslušných dovozních podmínek stanovených kompetentní veterinární autoritou země dovozu.

 

Potvrzuji, že jsem si přečetl/a a porozuměl/a výše uvedenému upozornění. ANO

 

 

Poznámka: Po potvrzení o přečtení výše uvedeného upozornění se zobrazí vzor veterinárního osvědčení. Tiskopis tohoto veterinárního osvědčení je k dispozici na místně příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy.

Odkaz na původní článek