CS / EN

Tiskové zprávy 2004

17.11.2004

Jaký má smysl školení

Naše republika ještě před přijetím do EU harmonizovala svou legislativu, v tomto případě veterinární, s legislativou EU. Bylo to samozřejmě podmínkou přijetí. To však neznamená, že se již nic měnit nebude. Naopak. Evropská unie se snaží dosáhnout ještě větších záruk za zdravotní nezávadnost potravin, to souvisí s otevřeným trhem komunitárním a v podstatě i světovým.

Celý článek