CS / EN
17.11.2004

Jaký má smysl školení

Naše republika ještě před přijetím do EU harmonizovala svou legislativu, v tomto případě veterinární, s legislativou EU. Bylo to samozřejmě podmínkou přijetí. To však neznamená, že se již nic měnit nebude. Naopak. Evropská unie se snaží dosáhnout ještě větších záruk za zdravotní nezávadnost potravin, to souvisí s otevřeným trhem komunitárním a v podstatě i světovým. Proto také unie v letošním roce přijala první čtyři nařízení Parlamentu a Rady, a to č. 852/2004, č. 853/2004, č. 854/2004 a č. 882/2004, které se týkají souhrnně bezpečnosti potravin a státního dozoru nad ní.

Tato legislativa má nabýt účinnosti prvního ledna 2006. Proto je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, na místě již nyní připravovat školení jak pro pracovníky veterinárního dozoru, tak pro zpracovatele, aby věděli, co je čeká. V příštím roce 2005 tak bude Státní veterinární správa ČR pořádat školení o všech nových ustanoveních nové legislativy, která automaticky bude platit ve všech členských zemích EU.

Upozorňujeme v předstihu na toto, jak zpracovatele, tak prvovýrobce, aby počítali s tím, že se s nově se tvořící evropskou legislativou musejí průběžně seznamovat. Jedině tak budou moci i nadále konkurovat svou produkcí na společném evropském trhu – splní-li podmínky touto legislativou dané.

Školení budou přednostně pořádány ve Školicím středisku Státní veterinární správy ale i na jiných místech v součinnosti s Ministerstvem zemědělství, chovatelskými svazy, zpracovatelskými svazy i Potravinářskou komorou. Letos již proběhla dvě školení, jsou naplánována další dvě a v příštím roce budou následovat další.

Odkaz na původní článek