Zveřejněno: 31.12.2004

Lišky kosí prašivina?

 

Na jaře to budou tři roky, kdy se u nás naposledy vyskytla vzteklina u lišek. Letos v březnu byla naše republika Mezinárodním úřadem pro nákazy (OIE) uznána za zemi prostou vztekliny. Je to obrovský úspěch Státní veterinární správy ČR a myslivců, neboť organizovat a uskutečňovat vakcinaci lišek stálo spoustu peněz a úsilí. Obavy, že lišek,…

 

Zveřejněno: 30.12.2004

Neplašme zbytečně zvířat!

 

Domácí, ale i divoká zvířata mají nervy! Jako lidé. A někdo vydrží více, jiný méně. Vánoční a zejména hlučné novoroční oslavy mohou způsobit problémy psům, kočkám, ale i divokým ptákům. Kdo chce o silvestrovském večeru svého pejska ušetřit stresu, udělá dobře, bude-li se držet následujících zásad. Tento den podat méně krmení, večerní procházku posunout na…

 

Zveřejněno: 30.12.2004

Od ledna jednodušší hlášení o nákazách OIE

 

Změna byla schválena na květnovém Generálním zasedání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat – OIE (Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health) v Paříži s tím, že od 1. 1. 2005 bude existovat pro účely hlášení nákaz zvířat tomuto úřadu do Paříže pouze jeden seznam. Nyní obdržela Státní veterinární správa ČR od Bernarda…

 

Zveřejněno: 24.12.2004

Po Novém roce už naostro

 

S jistou nadsázkou lze říci, že zkušební osmiměsíční záběh jako členská země EU posledním dnem roku 2004 končí. I Státní veterinární správa ČR začíná s lednem ostrý provoz. Kromě normálního standardního fungování státního veterinárního dozoru hned v první polovině ledna přijíždí další bruselská inspekce, tentokrát zaměřená na welfare – pohodu zvířat. Soustředí se na jeden,…

 

Zveřejněno: 23.12.2004

Nový ředitel vidí nové úkoly

 

Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, který je v této náročné funkci první tři měsíce, ale má za sebou již 25 let ve státním veterinárním dozoru, hodnotí uplynulý rok pro Státní veterinární správu jako úspěšný. Vstup ČR do EU zvládla Státní veterinární správa se ctí. Jednak se podařilo včas harmonizovat naši veterinární legislativu…

 

Zveřejněno: 18.12.2004

I děti musejí mít jasné oko

 

O Vánocích jde o to, aby se pod dojmem radostné události, ke které došlo před více než dvěma tisíci lety, opět jednou za rok rozjasnily všem oči. Záleží především na těch dětských. Na jasu zraku se pozná radost, smutek, dobrá nálada i zdravotní stav. To je také první, na co se i změří veterinární lékař…

 

Zveřejněno: 16.12.2004

O povinnosti dosledovat živočišné produkty

 

V současné době Evropská komise pracuje na závazném dokumentu, který upřesní povinnosti vyplývající z Nařízení Rady a Parlamentu č. 178/2002, které od počátku roku 2005 ukládá povinnost dosledovat – zjistit – původ potravin a krmiv živočišného původu. Vzhledem k rozdílnému výkladu v jednotlivých členských zemích se očekává, že Evropská komise vydá upřesňující stanovisko kolem poloviny…

 

Zveřejněno: 15.12.2004

Týrat se nevyplácí…

 

Na každého jednou dojde, to se říká, a kéž by tomu tak bylo vždy. Případy týrání zvířat jsou v poslední době přece jen brány vážně. Zásluhu na tom mají především ti, kdo si jich všimnou, ať již to jsou osoby soukromé, či nevládní organizace zabývající se ochranou zvířat, soukromí veterinární lékaři, orgány státního veterinárního dozoru,…

 

Zveřejněno: 15.12.2004

Živý tvor je diskutabilní dárek

 

Zvíře je zákonem charakterizováno, pro někoho nepochopitelně, jako věc, ale je to proto, aby za ni mohl být z hlediska zákona její majitel zodpovědný. A jelikož jde o věc živou, je s ní potřeba zacházet samozřejmě odlišně, než s věcí neživou. Za prvé je potřeba se umět o zvíře postarat, zajistit mu odpovídající podmínky. A…

 

Zveřejněno: 08.12.2004

Týraných kaprů prokazatelně ubývá

 

Přestože se občas ještě objeví v některé televizní inscenaci trapná scénka, jak si dítě hraje s kaprem ve vaně, neboť to scénárista považuje za roztomilý zvyk patřící k Vánocům, popřípadě „žertovně“ otec šupináče ubíjí, je naštěstí dnes skutečnost jiná. Kaprů trápených ve vanách a posléze neodborně usmrcovaných zřejmě prokazatelně ubývá, a to díky osvětě Státní…