CS / EN
13.11.2004

Že by zase strašily dioxiny?

Podobně, jako před několika lety, zase se objevuje zpráva, že v Holandsku, Belgii a Německu byly objeveny dioxiny v krmení pro skot.

Státní veterinární správa ČR obdržela informaci, že velmi nebezpečné dioxiny se objevily v krmivu od holandské firmy, která vyrábí bramborové hranolky. Do krmiva se dostaly z bramborových slupek, které byly znečištěny jílem, který byl dioxiny kontaminován. Je známo, že právě jíl a jílovitá půda, na rozdíl od půd dobře propustných, dovede velmi dobře jímat veškeré látky, tudíž i nebezpečné doixiny.

Podle ústředního ředitele SVS ČR, Milana Maleny, sledují orgány státního veterinárního dozoru v rámci Programu monitoringu cizorodých látek veškerou možnou kontaminaci. V posledních letech se zjištovaná množství kontaminantů u nás stále snižují a jsou dlouhodobě pod povoleným limitem.

V souvislosti se závadným krmením nemá Státní veterinární správa informace, že by do ČR bylo v poslední době dovezeno krmivo pro skot původem z holandského závodu, kde byly problémy zjištěny. Toto krmení bylo vyvezeno z Holandska do Belgie a Německa. Systém rychlého varování měl ten důsledek, že mléko a maso všech zvířat která krmení požila je předmětem důkladné kontroly a nesmí se dostat do potravního řetězce – nesmí být uvedeno do oběhu. (V Holandsku bylo zatím uzavřeno 167 provozů, v Belgii 6 a v Německu 3 provozy).

Určitě je dobře pochválit svědomitost a péči orgánů holandského veterinárního dozoru, neboť se podařilo případné kontaminaci potravin zabránit.

Odkaz na původní článek