Zveřejněno: 08.01.2002

Mimořádná opatření nejsou nijak mimořádná.

 

Po téměř všech zemích EU byla diagnostikována klusavka u ovcí i v naší republice. V posledních dvou letech to bylo ve Francii, Holandsku, Španělsku, Velké Británii a Severním Irsku, Itálii, Rakousku a Řecku. Nyní byl u nás zjištěn jeden případ – jedna ovce původem z dovozu, a to masného plemene texel. V Evropě je tato…

 

Zveřejněno: 08.01.2002

O veterinární správě jen dobře.

 

V uplynulém roce se Státní veterinární správa ČR opravdu nenudila. Úspěšně jsme vzdorovali invazi slintavky a kulhavky z Velké Británie, klasický mor prasat se u nás na rozdíl od našich bezprostředních sousedů neobjevil, sice jsme u nás diagnostikovali dva případy šílených krav, což ale na druhou stranu dokazuje, podobně jako při zjištění jednoho případu klusavky…

 

Zveřejněno: 08.01.2002

Co jsme dostali, to jsme utratili.

 

V uplynulém roce stála jistota jedlíků hovězího státní kasu 145 milionů a tři tisíce korun. Přesně tolik totiž bylo vynaloženo na vyšetřování skotu, zda mezi jatečnými zvířaty není nějaký kus „šílený“. Tři Státní veterinární ústavy, Praha, Jihlava a Olomouc, obdržely prostřednictvím Státní veterinární správy ČR na vyšetřování BSE 141 884 000 korun a okresní veterinární…

 

Zveřejněno: 07.01.2002

Mimořádná veterinární opatření – Klusavka

 

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst.1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm a) veterinárního zákona, z důvodu výskytu nebezpečné nákazy klusavky ovcí na území České republiky tato mimořádná veterinární opatření:…

 

Zveřejněno: 19.12.2001

Ach ta pasportizace!

 

Zajímavé je, že všichni mají největší zájem, do které že skupiny byly v rámci tzv. pasportizace jednotlivé zpracovatelské potravinářské podniky zařazeny. Každý podnik, kterého se to týká to samozřejmě dobře ví, a jelikož se to týká jen a jen jeho, nelze zveřejnit seznam podniků s příslušnou klasifikací. Této informace by bylo možné obchodně docela dobře…

 

Zveřejněno: 18.12.2001

Očekávání se naplnilo i nenaplnilo

 

Státní veterinární správa ČR očekávala, že výskyt bovinní spongiformní encefalopatie, neboli BSE, v naší republice bude malý, to znamená jen několik kusů. V tom se očekávání naplnilo. Dosud byly u nás totiž diagnostikovány pouze dva případy v Dušejově a ve Světnově. Je samozřejmě možné, že se může objevit další případ, na přesvědčení veterinární správy to…

 

Zveřejněno: 13.12.2001

Úřední veterinář bude i soukromý?

 

Státní veterinární správa ČR zajišťuje funkčnost veterinárního dozoru ze všech aspektů a sleduje trendy, které hýbou Evropou. Hodně se totiž hovoří o tzv. úředním veterináři, kdo to je a kdo jej pověřuje. V naší republice je veterinární dozor organizován především na státní úrovni, zajišťují jej místně příslušné kompetentní veterinární autority, tj. okresní a městské veterinární…

 

Zveřejněno: 12.12.2001

Co by měl vědět prodavač i jedlík kaprů

 

Kdo chce sezónně prodávat kapry, musí se rozhodnout, zda je bude prodávat živé anebo zabité, vykrvené, popřípadě vykuchané. Prodávat ryby sezónním způsobem lze jen na schválených místech. Pro prodej živých stanovuje podmínky příslušná okresní, popřípadě městská, veterinární správa, a to bez poplatku. Na prodej zabitých, vykrvených a popřípadě vykuchaných ryb vydává příslušná veterinární správa osvědčení…

 

Zveřejněno: 11.12.2001

Celoevropské problémy s BSE

 

Ve světle nejnovějšího výskytu BSE ve Finsku a Rakousku se ukazuje jako problematické zařazení zemí do skupin podle míry rizika, zvláště se to týká skupiny první, ve které se například nemusí oddělovat specificky rizikový materiál a vyšetřování skotu na BSE se provádí pouze podle určitého klíče. To znamená, že se nevyšetřují všechna zvířata starší než…

 

Zveřejněno: 11.12.2001

Z inspekce do inspekce

 

Už to tak vypadá, že prosincová inspekce Úřadu pro potraviny Evropské komise byla na Státní veterinární správě ČR letos už poslední. Celý první prosincový týden dva inspektoři monitorovali jak na našich hranicích pracují pohraniční veterinární stanice, a to železniční, silniční a na letišti. Logicky tyto stanice nepracují v souladu s legislativou EU, neboť naše země…