Zveřejněno: 12.02.2002

Bobr v ČR ano, ale!

 

Pronikání bobrů na naše území bylo zatím nenápadné, unikalo pozornosti, dokud se neobjevili v Brně, Břeclavi, ale třeba i v Písku. Kuriozita, kterou vítají zejména děti a milovníci živé přírody, však může i škodit. Přemnoží-li se totiž populace bobrů, mohou tato zvířata svými norami poškozovat hráze rybníků i protipovodňové hráze a nádržemi, které vznikají zatarasením…

 

Zveřejněno: 11.02.2002

Své úmysly neumíme skrývat

 

Státní veterinární správa ČR již více než dva roky referuje o tom, že jednotlivé provozy zpracovatelských podniků hodnotí podle toho, jak plní podmínky naší legislativy a výhledově i legislativy EU a prostřednictvím příslušných okresních veterinárních správ dotyčné provozy nutí, aby se zlepšovaly. V uplynulých dnech jsme se bohužel setkali s určitým zpochybňováním způsobů a účinnosti,…

 

Zveřejněno: 07.02.2002

U nás skandál nehrozí

 

Na příkladě sousedního Bavorska se potvrzuje naše obava z toho, jak by to mohlo dopadnout, kdyby státní veterinární dozor rezignoval na stoprocentní dohled nad vyšetřováním potravin živočišného původu. Státní veterinární správa ČR totiž nesouhlasila s tím, aby se u nás vyšetřování skotu na BSE stalo předmětem obchodu, vyšetřuje se pouze ve státních veterinárních ústavech. V…

 

Zveřejněno: 06.02.2002

Další skandál za našimi hranicemi?

 

Podle posledních informací, které má Státní veterinární správa ČR k dispozici, hýbe Bavorskem skandál s podvodným vyšetřováním hovězího masa na BSE. U Norimberka ve Westheimu byla totiž odhalena utajovaná soukromá laboratoř bez akreditace pracující jako pobočka největší soukromé laboratoře Milan v Pasově. V této pobočce bylo loni vyšetřeno 39 500 vzorků. Bavorské úřady nyní stojí…

 

Zveřejněno: 06.02.2002

Spěšná informace – dovoz korýšů z Číny, Vietnamu a Pakistanu

 

V návaznosti na rozhodnutí Komise EU týkající se výskytu chloramfenicolu v krevetách z Číny, Vietnamu a Pakistanu, SVS ČR nestanovuje podmínky pro dovoz korýšů z Číny, Vietnamu a Pakistanu až do odvolání. Příslušné PVS a okresní/ městské veterinární správy mohou dovoz povolit pouze u zásilek, které byly z výše uvedených zemí odbaveny před 6.2.2002 za…

 

Zveřejněno: 06.02.2002

Nový úřad, rychlé varování, jaká bude realita?

 

Evropská legislativa, která se věnuje bezpečnosti potravin, veřejnému zdraví a veterinární oblasti, je stále aktivní. Přes všechny činy a slova o prevenci řeší EU a její výkonné orgány stále nové a nové problémy. Je to logické a tak tomu bylo vždy, nelze přece říci, že všem rizikům, která člověka na světe potkají, lze na 100…

 

Zveřejněno: 31.01.2002

Změna mimořádného veterinárního opatření

 

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění mimořádná veterinární opatření č.j. 477/2002-1000 nařízená podle § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona, z důvodu výskytu nebezpečné nákazy klusavky ovcí na…

 

Zveřejněno: 18.01.2002

Rybí moučka může být závadná.

 

Státní veterinární zpráva včera obdržela sdělení od Spolkového ministerstva pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství, že kromě do jiných zemí byla i jedné firmě do ČR z Německa exportována rybí moučka, která by mohla být kontaminována chloramfenikolem. Této moučky bylo dovezeno 4. 12. minulého roku 24 950 kg. Spolkové ministerstvo bylo 20. 12. vyrozuměno holandskou…

 

Zveřejněno: 18.01.2002

Chraňme naše chovy ovcí

 

Po roce 1990 poklesly u nás chovy ovcí až na současných necelých 100 000, přičemž ještě v osmdesátých letech jich bylo zhruba čtyřikrát více. Na poklesu se podepsalo zejména to, že se naši chovatelé orientovali na plemena vlnařská a masivní dovozy levné vlny především z Austrálie způsobily, že domácí produkce se stala prakticky neprodejnou. Proto…

 

Zveřejněno: 16.01.2002

Bude se v budoucnu ještě vakcinovat?

 

Dosud se v mnoha ohledech za nejúčinnější prevenci nemocí lidí i zvířat považuje a využívá vakcinace, neboli očkování. Spočívá v umělém vyvolání imunity proti dané nemoci nebo skupině nemocí tím, že se organismus vakcinovaného tvora donutí prostřednictvím aplikace oslabeného nebo mrtvého původce onemocnění vytvořit si sám protilátky. Úspěšně se dosud vakcinují lišky proti vzteklině, za…