Zveřejněno: 26.10.2001

Peníze na vyšetřování BSE vláda dala. Děkujeme

 

Do konce roku tak Státní veterinární správa ČR pokryje z uvolněných více než 50 milionů korun všechny náklady na vyšetřování skotu, které vyplývají z veterinárních opatření, přijatých Ministerstvem zemědělství na návrh Státní veterinární správy. To znamená, že na BSE se vyšetřuje všechen jatečný skot starší než 30 měsíců a zvířata nutně poražená ve stáří vyšším…

 

Zveřejněno: 26.10.2001

Co zajímalo inspekci z EU v drůbežárnách

 

Přestože jsou kuřata v chovných halách v neustálém pohybu, lze je spočítat. Inspektory veterinárních správ ale v chovech a zpracovatelských podnicích nezajímají tak detailně počty chované drůbeže, alebrž jejich zdravotní stav a z toho i vyplývající nezávadnost potravinářských výrobků. Orgány veterinárního dozoru kontrolují způsob krmení a zdravotní stav živých, u poražených kusů pak kvalitu masa,…

 

Zveřejněno: 24.10.2001

Tři měsíce bez vztekliny, je to možné?

 

Poprvé od padesátých letech u nás již po celé tři měsíce – červen, srpen a září – nebyl zjištěn výskyt vztekliny. Je to výsledkem důsledné veterinární prevence, která spočívá ve vakcinaci divokých populací lišek, kterou organizuje Státní veterinární správa. Očkování probíhá ve dvou kampaních, jarní a podzimní, aby byly vakcinovány i dospívající jarní vrhy liščat….

 

Zveřejněno: 22.10.2001

Pokrok v identifikaci a registraci zvířat

 

Po ukončení svých misí v ČR inspektoři Evropské komise vždy upozorňovali na nutnost sjednotit databázi evidence hospodářských zvířat, zejména skotu. Naposledy je to uvedeno v zápisu z inspekce, která u nás probíhala od 10. do 14. září. Státní veterinární správa ČR o doporučeních Evropské komise několikrát jednala s organizací pověřenou Ministerstvem zemědělství – Českomoravským svazem…

 

Zveřejněno: 22.10.2001

Zpráva pro tisk o BSE

 

Ke dnešnímu dni bylo na BSE vyšetřeno v naší republice celkem 74 526 vzorků z mozů skotu. Ze státních prostředků bylo hrazeno 61 839 vzorků. I nadále platí, že byly pozitivní pouze dva kusy, a to z 5. 6. a 21. 8. 2001. Tato čísla jsou impozantní a v podstatě potvrzují očekávání. Samozřejmě je možné,…

 

Zveřejněno: 22.10.2001

Holejšovský: další příležitost k jednání

 

V tomto týdnu se koná v německém Hanoveru setkání šéfů veterinárních služeb zemí EU a kandidátských zemí a dalších zemí včetně postsovětských a pořádá je Mezinárodní úřad pro nákazy (OIE). Týdenní jednání má podle organizátorů přispět především harmonizaci veterinární politiky v západní a východní Evropě. Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je…

 

Zveřejněno: 19.10.2001

Povinné značení hovězího masa má efekt

 

Zatím nejsou k dispozici statistické údaje o vzrůstu spotřeby hovězího masa v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 326/2001, která od prvního října nařizuje jeho povinné značení. Podle prvních poznatků se ale zdá, že zákazníci v obchodech oceňují především první údaj uvádějící stáří poraženého zvířete. Každý se může snadno ujistit, že za své peníze dostává…

 

Zveřejněno: 18.10.2001

Do EU připraveni!

 

Zajisté nelze říci, že by naše republika mohla do EU vstoupit ze dne na den, Státní veterinární správa ČR je však s jistou mírnou nadsázkou schopna vstoupit již zítra. V polovině září (10. až 14. 9.) prověřovala a zejména vyhodnocovala inspekce Evropské komise v ČR především to, co Státní veterinární správa vyvodila z doporučení předchozích…

 

Zveřejněno: 18.10.2001

Veterinární vstup do ČR v Ruzyni nebude?

 

Po vstupu naší republiky do EU ztratí význam pohraniční veterinární stanice (PVS) na našich hranicích se zeměmi EU. Ty budou existovat pouze na vnějších hranicích EU. Výhledově by pak měla být kromě dočasných PVS na hranicích s ostatními kandidátskými zeměmi do data jejich vstupu u nás jen PVS na letišti v Praze Ruzyni. Na tento…

 

Zveřejněno: 15.10.2001

Zpráva pro tisk o BSE

 

Ke dnešnímu dni bylo na BSE vyšetřeno již více než 70 000 vzorků mozku skotu. Přesně 70 699, dosud byly pozitivní jen dva kusy, a to 5.6. 2001 v Dušejově a 21. 8. 2001 ve Světnově. Z tohoto množství bylo 59 199 kusů starších 30 měsíců, z domácícho chovu bylo 69 560, zvířat z dovozu…