Zveřejněno: 04.06.2002

Žádný další případ BSE

 

Přestože se usilovně vyšetřují všechny poražené kusy skotu starší než 30 měsíců a zvířata uhynulá a nutně poražená rizikových věkových kategorií, od loňského srpna se nepodařilo žádný další případ zjistit. Stále tedy platí, že u nás byly jenom dvě „šílené krávy“. K poslednímu květnu 2002 tak dosáhl celkový počet vyšetření ve Státních veterinárních ústavech v…

 

Zveřejněno: 04.06.2002

Bez welfare není zdravých zvířat

 

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, se ve dnech 26.až 31.5. zúčastnil 70.generálního zasedání OIE – Mezinárodního úřadu pro nákazy v Paříži. Přestože na první pohled není patrná souvislost mezi problémem různých onemocnění hospodářských zvířat a jejich pohodou neboli welfare, tato souvislost při druhém pohledu již patrná je. V rámci svého Třetího strategického…

 

Zveřejněno: 30.05.2002

Ještě k německé drůbeži a Nitrophenu

 

Před zasedáním Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) v Paříži hovořil Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, se svou německou kolegyní Karin Schwabenbauer o záležitostech okolo drůbeže a Nitrophenu. Podle jejích slov byla první zjištění Nitrophenu, této karcinogenní látky, zaznamenána již v prosinci 2001 a posléze v lednu 2002. Karin Schwabenbauer vyjádřila znepokojení nad…

 

Zveřejněno: 30.05.2002

BSE po roce

 

První „šílená kráva“ byla u nás diagnostikována 5.června 2001 a druhá 21.srpna téhož roku. Od té doby nic. Samozřejmě nelze vyloučit, že by se nějaký další případ mohl objevit. Nicméně lze říci, že bezmála 200 000 vyšetřených krav na dva pozitivní kusy již o něčem svědčí. Přinejmenším o tom, že se nám v minulosti podařilo…

 

Zveřejněno: 30.05.2002

Veterinární dozor na hranicích bude realistický

 

Jak již dříve upozorňoval Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, veterinárnímu dozoru přibývá stále více práce, s lidmi a prostředky to jde pomaleji. Ministerstvo zemědělství sice přidělilo Státní veterinární správě pro celou republiku 20 pracovních míst a prostředky na ně. Přesto bude však nutné uvažovat o jejich dalším posílení. Proto je i nutné…

 

Zveřejněno: 30.05.2002

Drůbež z Německa – nicht

 

Státní veterinární správa ČR zakázala dnes s okamžitou platností dovoz veškeré hrabavé drůbeže a výrobků z tohoto masa z Německa. Je to reakce na to, že byl v krmivu pro drůbež ve spolkové zemi Dolní Sasko objeven zakázaný herbicid chlorovaný pesticid Nitrophen (2,4 bichlorfenyleter) a dostal se tudíž i do masa hrabavé drůbeže. Smutné je,…

 

Zveřejněno: 29.05.2002

Za vysvědčení opici!

 

Než pejska nebo kočičku, o které nikdo v rodině nestojí a nemůže se, ba ani nechce o takové zvíře starat, měli by rodiče uvažovat o jiném dárku. Ono vůbec darovat živého tvora někomu, o kom buď není známo, že by se o něj dokázal postarat, nebo v horším případě není jasné, že by ho vůbec…

 

Zveřejněno: 29.05.2002

Ochranná atmosféra neochraňuje?

 

Ale ano, ochranná atmosféra, ve které jsou udržovány balené potraviny živočišného původu dokáže významně prodloužit dobu jejich údržnosti. Tím se rozumí trvanlivost výrobku při zachování stanovených požadavků na jeho jakost a zdravotní nezávadnost po určitou dobu za definovaných podmínek. Využívání ochranné atmosféry v současné době zažívá velký rozmach především na základě požadavků velkých obchodních řetězců…

 

Zveřejněno: 27.05.2002

Byla to kráva nebo býk?

 

Něco v tom musí být, že na krámě je k prodeji jen samý býk. Je to možné a je tomu opravdu tak? Metodou genetickou na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně zjistili, že kolem dvaceti procent hovězího na pultech řeznictví nabízeného jako maso z býků bylo maso z krav. To znamená ze starších zvířat. Z…

 

Zveřejněno: 23.05.2002

Identifikace není možná bez gramotnosti

 

Státní veterinární správa ČR vítá aktivity Ministerstva zemědělství okolo naplnění usnesení vlády č. 904 z 12. září 2001. O co jde? O povinnost zvyšovat informační gramotnost odborné veřejnosti v působnosti příslušných resortů. Odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti ministerstva totiž navrhuje k realizaci akci „Počítač na každou farmu“, a to je přesně to, co podporuje…