CS / EN
23.02.2008

Veterinární spolupráce mezi členskými zeměmi funguje

Že systém veterinárních kontrol a vzájemné informování se mezi zeměmi EU funguje, o tom jsme se mohli přesvědčit v uplynulých dnech na příkladu Polska.

Polský dodavatel informoval o zjištění salmonel v syrovém drůbežím mase ČR tak rychle, že se 3000 kg maso nedostalo do oběhu. Ukázalo se, že při včasném hlášení do RASFF (Systému rychlého varování) opravdu lze dosáhnout kýženého efektu. Svědčí to i o serióznosti státního veterinárního dozoru členské země, v tomto případě Polska. Každý zpracovatel a obchodník má přece eminentní zájem, aby jeho produkce byla zdravotně nezávadná a neohrozila zdraví lidí.

Lze tedy konkrétněji uvést, o co šlo. Národní kontaktní místo pro RASFF v ČR předalo notifikaci o výrobku dne 14. února 2008. Ihned bylo zahájeno šetření místně příslušnou Krajskou veterinární správou pro Moravskoslezský kraj. Během šetření bylo zjištěno, že odběratel výrobku byl již informován polským výrobcem o zdravotně závadné šarži a celá zásilka byla vrácena zpět. Jednalo se o 3 000 kg syrového drůbežího masa – kebab, baleného po pěti, deseti a patnácti kilogramech. Inspektoři KVS tedy zkontrolovali dokumentaci vztahující se k navrácení zásilky. Maso z této zásilky nebylo uvedeno do oběhu na území ČR.

V loňském roce byly na základě Systému rychlého varování (RASFF) vráceny zásilky například medu do Španělska a Polska, rybího filé do Dánska či mušlí do Itálie.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek