Zveřejněno: 30.12.2008

Jaký byl rok 2008

 

Na rozdíl od některých ostatních zemí nebyly u nás zaznamenány takové kauzy, které by byly provázeny hromadnými úhyny zvířat, nebo úmrtím lidí v souvislosti s přenosem nákaz, popřípadě v důsledku závadných potravin. Hlavní zásadou Státní veterinární správa ČR je problémům vždy raději předcházet a vycházet vstříc snahám chovatelům i zpracovatelům zajišťovat zdravotně nezávadnou produkci. Prevence…

 

Zveřejněno: 23.12.2008

Vakcinovat proti katarální horečce ovcí se musí

 

Katarální horečka ovcí je infekční onemocnění, před jehož rozšířením a vznikem značných ekonomických ztrát musíme v současnosti chránit naše chovy skotu, ovcí a koz. V ČR bylo za rok 2008 zaznamenáno celkem 9 ohnisek této nákazy, která se již nevyskytuje pouze v Karlovarském kraji u hranic s Německem, ale výskyt byl zaznamenán i v Jihočeském,…

 

Zveřejněno: 23.12.2008

Sáňkovat? Nesáňkovat?

 

Podle meteorologů možná napadne v posledních dnech roku sníh, přesto se zdá, že si, alespoň v Praze, zasáňkují jen neodčervení psi. Lze tedy za dobrý tip na vánoční dárek pejskovi, který „má červíky“ a svrbí jej konečník, pořídit odčervovací prostředek. Nabídka je široká, od pilulek po prostředek, který je v pastě. Tu lze doporučit zejména při…

 

Zveřejněno: 19.12.2008

Veterinární policie?

 

Určitě lze přivítat každou snahu o zlepšení života zvířat, i snahu o ochranu lidí, ovšem je na místě asi dodat téměř. Poslední úvahy o zřízení veterinární policie sice mohou u někoho vzbudit sympatie, ale při pohledu na novelu zákona o policii, která začne platit od ledna se zdá, že tato aktivita ztrácí na aktuálnosti Těžko…

 

Zveřejněno: 17.12.2008

V Evropě sice ťuká, ale chovatelé neotevřou

 

Jde o virus aviární influenzy, obranné látky se prokazatelně nacházejí u volně žijících, zejména vodních ptáků, a to i u nás. Avšak do chovů ptačí chřipka nepronikla zatím nikde v Evropě, ani v ČR. I naši chovatelé dobře vědí o potenciálním riziku, proto dodržují základní zoohygienická opatření i veterinární nařízení. Stále totiž platí mimořádné veterinární…

 

Zveřejněno: 15.12.2008

Poděkování

 

S blížícími se Vánoci a s končícím rokem považuje Státní veterinární správa ČR za vhodné poděkovat všem, kdo usilují o to, aby vše, co přijde na stůl, i ten vánoční a silvestrovský, bylo zdravotně nezávadné a dobré, a také těm, kdo mají skutečný zájem o pohodu zvířat, hospodářských, domácích i volně žijících. Letošní rok, zdá…

 

Zveřejněno: 11.12.2008

S cizorodými látkami „nemáme problém“

 

Ve srovnání s ostatními členskými státy EU patří ČR z hlediska nálezů reziduí cizorodých látek mezi ty „bezproblémové“ státy. V roce 2007 bylo na základě Plánu monitoringu cizorodých látek uskutečněno celkem 67 300 vyšetření u 9 420 vzorků surovin a potravin živočišného původu, a letos počítáme prakticky se stejnou úrovní vyšetřování. Pro představu, jak velké je procento nevyhovujících…

 

Zveřejněno: 11.12.2008

S cizorodými látkami „nemáme problém“

 

Ve srovnání s ostatními členskými státy EU patří ČR z hlediska nálezů reziduí cizorodých látek mezi ty „bezproblémové“ státy. V roce 2007 bylo na základě Plánu monitoringu cizorodých látek uskutečněno celkem 67 300 vyšetření u 9 420 vzorků surovin a potravin živočišného původu, a letos počítáme prakticky se stejnou úrovní vyšetřování. Pro představu, jak velké je procento nevyhovujících…

 

Zveřejněno: 11.12.2008

Kapr ve vaně, to je anachronismus

 

Přechovávat živého kapra před Štědrým dnem doma, to bylo v době, kdy nebyly lednice, jedinou možností, jak ho mít včas a uchovat ho „čerstvého“. Někde v kádi nebo neckách v nevytápěné místnosti, kde byla voda pochopitelně studená, a ne moc světla, to kapra nijak extra netrýznilo. Zcela jiné pocity by kapr zažíval v bílé vaně v chlórované…

 

Zveřejněno: 10.12.2008

Závadné maso z Irska do ČR nešlo

 

Státní veterinární správa ČR byla Evropskou komisí v neděli informována, že jak vyplývá z údajů systému rychlého varování, RASFF, nesměřovaly do ČR zásilky dioxiny kontaminovaného masa z Irska. Tyto zásilky byly distribuovány do dvanácti členských zemí EU, nikoli do ČR, a do devíti třetích zemí. Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, žádná…