Zveřejněno: 05.03.2002

Velký obchod, welfare a zdraví, to jde těžko dohromady

 

Slintavka a kulhavka u ovcí se v Británii nakonec nepotvrdila. Ještě před vyslovením podezření na výskyt tohoto onemocnění Stálý veterinární výbor Evropské komise uvolnil vývoz britských ovcí z ostrovů.

Pospíšil si s oceněním britských kroků proti slintavce a kulhavce, aby se tak stihl každoroční boom v obchodu ovcemi, kdy se tato zvířata vydávají na cestu do evropských zemí s muslimským obyvatelstvem, kde se poráží na svátek Al íd al Kabír velká množství ovcí. V loňském roce to bylo právě v této době, kdy došlo k zavlečení slintavky a kulhavky ovcemi z britských ostrovů do Francie a Holandska. Zejména tento způsob transportu kritizují nevládní organizace zabývající se ochranou zvířat. Opět o problémech s těmito transporty i o problémech s dalšími transporty jatečných zvířat referovala minulý týden Společnost pro zvířata. Přes naše území sice neputují v kamionech ovce, ale částečně přes úsek na severovýchodní Moravě putují jateční koně z Pobaltí do Itálie. Loňským zpřísněním kontroly transportů se podařilo tyto transporty zásadně omezit. Orgány veterinárního dozoru na hranicích kontrolují plán cesty a v případě nedodržení zásad welfare mohou nařídit transportovaná zvířata vyskladnit, nakrmit, napojit a v krajním případě i utratit. Je jasné, že by bylo lepší netransportovat živá zvířata, ale již zpracované maso, s tím však orgány veterinárního dozoru bohužel nic neudělají. Zde jde o zájmy obchodní. Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, podobně jako jeho polský rezortní kolega, několikrát na mezinárodní úrovni navrhl, že by bylo možné jatečná zvířata porazit a zpracovat i v našich jatkách. Dále obchod ovlivňuje stále existující krize okolo nemoci šílených krav – BSE. Všechny jatečné kusy starší než 30 měsíců (v Německu 24 měsíců) se po porážce testují a hle, zrovna v Německu se stalo, že mohlo do potravního řetězce proniknout maso z kusů sice vyšetřených, ale v neakreditované soukromé laboratoři. Na této skutečnosti lze dokumentovat, jak obezřetný a správný byl postup Státní veterinární správy ČR, když umožnila vyšetřovat na BSE pouze ve Státních veterinárních ústavech. Jsou tři, přičemž by bylo možné i toto vyšetřování konat v dalším. Situace je ale taková, že stávající ústavy v Praze, Jihlavě a Olomouci mají kapacitu s dostatečnou rezervou, dvojnásobnou, než je současný počet porážených zvířat, na které se vztahuje povinnost je vyšetřit. Prověrky, které ministerstvo zemědělství uskutečnilo, potvrdily, že by další pracoviště, kde by se vyšetřovalo na BSE znamenala nežádoucí rozmělnění a ve svém důsledku i zvýšení nákladů. Obezřetnost a přísnost v posuzování zdravotní nezávadnosti potravin, na kterou stále upozorňuje evropský komisař David Byrne, má stále k dokonalosti daleko. Státní veterinární správa ČR, jak jí zákon i svědomí ukládá, dbá na zdraví lidí, i zvířat, včetně péče o dobrou pohodu zvířat (welfare). O uvolnění dovozu zvířat vnímavých na slintavku a kulhavku z Velké Británie zatím Státní veterinární správa neuvažuje.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 17.12.2002

Nevozte ptáky z Lombardie a Veneta

 

Sice se z Itálie moc ptáků nevozí, nicméně v souvislosti s neustálým výskytem influenzy drůbeže v regionech Veneto a Lombardie a povolením vakcinace zde, Státní veterinární správa ČR nepovoluje ode dnešního dne dovoz a tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno: 11.12.2002

Jezte kapry, jsou zdravotně nezávadní

 

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné potvrdit, že opakovanými vyšetřeními kaprů v souvislosti s vysloveným podezřením z kontaminace způsobené povodněmi nebyla zjištěna nežádoucí rezidua cizorodých látek, a to ani u kaprů z řek. V žádném z vyšetřených vzorků nebyla zjištěna hodnota překračující hygienické limity. Kromě kaprů rybničních byli ve státních veterinárních ústavech vyšetřeni například…

 

Zveřejněno: 03.12.2002

Krávy zatím nešílejí

 

V začínajícím předvánočním shonu si nikdo ani nevšiml, že již dva měsíce žádná kráva nezešílela a je to dobře. Ačkoli zákazníci řeznictví dobře vědí, že kdyby se objevil v naší republice pátý případ, pro ně by to nic neznamenalo. Všechno to, co se objeví na pultech řeznictví prochází veterinární kontrolou, hovězí v tomto případě, pokud…