Zveřejněno: 07.03.2012

Ve výrobě problém nebyl

 

Sice již v uplynulých dnech zaznělo stanovisko Státní veterinární správy, že problémy s výskytem nadlimitního množství mikroorganismů nemusí souviset s potravinářskou výrobou, nicméně je to potřeba dokázat.

Kvůli uveřejněným zjištěním časopisu dTest prověřili inspektoři krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj produkci drůbežího masa u výrobce Vodňanská drůbež, a.s., závod Mírovice a soustředili se právě na salmonely (Salmonella enteritidis).

V této souvislosti odebrali inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj  u výrobce „problematického“ výrobku úřední vzorky drůbežího masa (5 celých jatečně upravených těl a 5 vzorků děleného drůbežího masa)  k mikrobiologickému vyšetření pro ověření kritéria bezpečnosti potravin – nepřítomnost Salmonella  enteritidis a Salmonella typhimurium ve 25 g. Výsledky vyšetření všech vzorků byly negativní. Další úřední vzorky (5 celých jatečně upravených těl a 5 vzorků děleného drůbežího masa) byly odebrány u výrobce Vodňanská drůbež, a.s., závod Vodňany, výsledky vyšetření jsou také negativní.

Dále je důležité připomenout, že z platné legislativy EU (nařízení Komise (EU) č. 2073/2005)  od 1. 12. 2011 vyvstává pro provozovatele potravinářských podniků povinnost vyšetřování drůbežího masa pro kontrolu bezpečnosti potravin (nepřítomnost Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium ve 25 g).

Na základě kontroly u obou výrobců v Mírovicích i Vodňanech a po vyhodnocení  laboratorních výsledků lze konstatovat,  že výsledky vyšetření byly negativní. Z uvedeného je možné potvrdit, že česká produkce splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti, nicméně je nutné připomenout, jak je důležité dodržovat chladicí řetězec i podmínky uchovávání jak při prodeji tak i v domácnosti, kde se potraviny zpracovávají.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 18.12.2012

Prověřujeme i složení výrobků

 

Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků. Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno…

 

Zveřejněno: 14.12.2012

Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty

 

Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala myslivce, aby počítali s rizikem, že se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou. A právě tento týden diagnostikoval Státní veterinární ústav Olomouc případ Aujezskyho choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se o sedmiletého amerického stafordšírského teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do…

 

Zveřejněno:

Označovat, označovat, označovat!

 

Povinnost správně označovat potraviny, v našem případě potraviny živočišného původu, má smysl, jde přece o zdravotní nezávadnost, ale i jakost a samozřejmě o dosledovatelnost. Za uplynulý týden veterinární inspektoři zjistili několik pochybení v této věci. V Královéhradeckém kraji bylo staženo 15 840 vajec od jičínské firmy. Byla sice zdravotně nezávadná, ale byla nesprávně označena. V obalech označených jako…