Zveřejněno: 05.03.2002

Tisková správa o vyšetření na BSE

 

Počet skotu poraženého a vyšetřeného na BSE dosáhl celkem téměř 150.000.

Od počátku letošního roku bylo vyšetřeno 34 695 vzorků. Připočteme-li 114 146 za loňský rok, dojdeme k úctyhodnému číslu 148.841 vyšetřených vzorků kravských mozků. Stále byly zjištěny na toto množství pouze dva pozitivní případy (jedna kráva v Dušejově a jedna ve Světnově). V souvislosti s klusavkou ovcí a koz, bylo dosud (též od počátku letošního roku do konce února) vyšetřeno 78 zvířat. Pozitivní kusy byly dosud stále tři kusy, všechny stejného původu.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 17.12.2002

Nevozte ptáky z Lombardie a Veneta

 

Sice se z Itálie moc ptáků nevozí, nicméně v souvislosti s neustálým výskytem influenzy drůbeže v regionech Veneto a Lombardie a povolením vakcinace zde, Státní veterinární správa ČR nepovoluje ode dnešního dne dovoz a tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno: 11.12.2002

Jezte kapry, jsou zdravotně nezávadní

 

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné potvrdit, že opakovanými vyšetřeními kaprů v souvislosti s vysloveným podezřením z kontaminace způsobené povodněmi nebyla zjištěna nežádoucí rezidua cizorodých látek, a to ani u kaprů z řek. V žádném z vyšetřených vzorků nebyla zjištěna hodnota překračující hygienické limity. Kromě kaprů rybničních byli ve státních veterinárních ústavech vyšetřeni například…

 

Zveřejněno: 03.12.2002

Krávy zatím nešílejí

 

V začínajícím předvánočním shonu si nikdo ani nevšiml, že již dva měsíce žádná kráva nezešílela a je to dobře. Ačkoli zákazníci řeznictví dobře vědí, že kdyby se objevil v naší republice pátý případ, pro ně by to nic neznamenalo. Všechno to, co se objeví na pultech řeznictví prochází veterinární kontrolou, hovězí v tomto případě, pokud…