CS / EN
19.10.2001

Povinné značení hovězího masa má efekt

Zatím nejsou k dispozici statistické údaje o vzrůstu spotřeby hovězího masa v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 326/2001, která od prvního října nařizuje jeho povinné značení. Podle prvních poznatků se ale zdá, že zákazníci v obchodech oceňují především první údaj uvádějící stáří poraženého zvířete. Každý se může snadno ujistit, že za své peníze dostává deklarovanou kvalitu. A to je dobrý signál. Další údaje, například číslo zvířete, číslo jatek a identifikace bourárny jsou podpůrné údaje, na jejichž základě lze správnost označování prokázat. Inspektoři veterinárních správ se zatím nesetkávají se závažnými problémy s označováním, u baleného masa v obchodních řetězcích problémy nejsou, u pultového prodeje se prodejci potýkají s technickými potížemi, které se snaží ve spolupráci s nimi řešit orgány veterinárního dozoru. Při pultovém prodeji si řezníci musejí uvědomit, že mohou konkurovat těm, kteří prodávají balené maso, jedině seriózností, důvěryhodností a nadstandardními službami. Při jakékoli úmyslné snaze šidit zákazníka musejí počítat s citelnými postihy. Orgány veterinárního dozoru a Česká zemědělská a potravinářská inspekce mohou uložit pokutu až do výše tří milionů korun. Není-li maso označeno, lze uložit pokutu do milionu (§ 6 zákona o potravinách, č. 110/1997 Sb., v případě nedostatečného označení, to znamená, které by bylo možné posoudit jako klamavé, může pokuta dosahovat až tři miliony korun (opět zákon č. 110/1997 Sb., § 10).

Odkaz na původní článek