Zveřejněno: 19.12.2001

Ach ta pasportizace!

 

Zajímavé je, že všichni mají největší zájem, do které že skupiny byly v rámci tzv. pasportizace jednotlivé zpracovatelské potravinářské podniky zařazeny. Každý podnik, kterého se to týká to samozřejmě dobře ví, a jelikož se to týká jen a jen jeho, nelze zveřejnit seznam podniků s příslušnou klasifikací. Této informace by bylo možné obchodně docela dobře…

 

Zveřejněno: 18.12.2001

Očekávání se naplnilo i nenaplnilo

 

Státní veterinární správa ČR očekávala, že výskyt bovinní spongiformní encefalopatie, neboli BSE, v naší republice bude malý, to znamená jen několik kusů. V tom se očekávání naplnilo. Dosud byly u nás totiž diagnostikovány pouze dva případy v Dušejově a ve Světnově. Je samozřejmě možné, že se může objevit další případ, na přesvědčení veterinární správy to…

 

Zveřejněno: 13.12.2001

Úřední veterinář bude i soukromý?

 

Státní veterinární správa ČR zajišťuje funkčnost veterinárního dozoru ze všech aspektů a sleduje trendy, které hýbou Evropou. Hodně se totiž hovoří o tzv. úředním veterináři, kdo to je a kdo jej pověřuje. V naší republice je veterinární dozor organizován především na státní úrovni, zajišťují jej místně příslušné kompetentní veterinární autority, tj. okresní a městské veterinární…

 

Zveřejněno: 12.12.2001

Co by měl vědět prodavač i jedlík kaprů

 

Kdo chce sezónně prodávat kapry, musí se rozhodnout, zda je bude prodávat živé anebo zabité, vykrvené, popřípadě vykuchané. Prodávat ryby sezónním způsobem lze jen na schválených místech. Pro prodej živých stanovuje podmínky příslušná okresní, popřípadě městská, veterinární správa, a to bez poplatku. Na prodej zabitých, vykrvených a popřípadě vykuchaných ryb vydává příslušná veterinární správa osvědčení…

 

Zveřejněno: 11.12.2001

Z inspekce do inspekce

 

Už to tak vypadá, že prosincová inspekce Úřadu pro potraviny Evropské komise byla na Státní veterinární správě ČR letos už poslední. Celý první prosincový týden dva inspektoři monitorovali jak na našich hranicích pracují pohraniční veterinární stanice, a to železniční, silniční a na letišti. Logicky tyto stanice nepracují v souladu s legislativou EU, neboť naše země…

 

Zveřejněno: 11.12.2001

BSE v Rakousku

 

Státní veterinární správa ČR zařadila dnem 11.12.2001 Rakousko, na základě informace o potvrzení prvního případu BSE, na seznam zemí s výskytem BSE. Na uvedené země se stále vztahují spěšné informace – Spěšná informace BSE I. ze dne 29.6.2001 a Spěšná informace BSE II. ze dne 2.7.2001. Aktuální seznam zemí s výskytem BSE. Belgie Irsko Španělsko…

 

Zveřejněno: 11.12.2001

Celoevropské problémy s BSE

 

Ve světle nejnovějšího výskytu BSE ve Finsku a Rakousku se ukazuje jako problematické zařazení zemí do skupin podle míry rizika, zvláště se to týká skupiny první, ve které se například nemusí oddělovat specificky rizikový materiál a vyšetřování skotu na BSE se provádí pouze podle určitého klíče. To znamená, že se nevyšetřují všechna zvířata starší než…

 

Zveřejněno: 10.12.2001

Aktualizace dat od ČMSCH na portálu

 

Jak jsme Vám již dříve oznámili, 12.11.2001 jsme byli nuceni pozastavit aktualizaci dat od ČMSCH na našem portálu, a to proto, že plemenáři přecházejí na nový číselník chovatelů a hospodářství a zavádějí některé další změny a protože nám dočasně přestali posílat aktualizace. Dosud jsme od nich nedostali nová data, nemůžeme Vám je tedy zatím nabídnout….

 

Zveřejněno: 10.12.2001

Zdraví kapři na vánoční stůl

 

Jako každoročně budou inspektoři veterinárních správ kontrolovat prodej kaprů, zda se děje tak, jak má, především s ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání. Hlavně budou sledovat, jak prodejci s kapry zacházejí, zda je usmrcují tak, jak mají, zda kaprům násilně nevytlačují jikry nebo mlíčí, aby zjistili o jaké pohlaví jde, či zda jim…

 

Zveřejněno: 07.12.2001

BSE ve Finsku

 

Finsko je bohužel další evropskou zemí, kde byla diagnostikována BSE. U šestileté krávy s příznaky nervového onemocnění byla po nutné porážce prokázána ve finské národní referenční laboratoři metodou Western blot BSE. Podle dosud platných veterinárních opatření k ochraně území ČR nelze z Finska, nyní jako země s výskytem BSE, hovězí maso ani živý skot dovážet….