CS / EN
19.12.2001

Ach ta pasportizace!

Zajímavé je, že všichni mají největší zájem, do které že skupiny byly v rámci tzv. pasportizace jednotlivé zpracovatelské potravinářské podniky zařazeny. Každý podnik, kterého se to týká to samozřejmě dobře ví, a jelikož se to týká jen a jen jeho, nelze zveřejnit seznam podniků s příslušnou klasifikací. Této informace by bylo možné obchodně docela dobře využít, či zneužít. Podstata průběžné klasifikace zpracovatelských závodů, tj. závodů zpracovávajících suroviny živočišného původu je ta, aby se podnikům pomohlo uvědomit si, že chtějí-li obstát a uspět na společném evropském trhu, ale i na našem domácím, který se v okamžiku přijetí ČR do EU otevře, že musejí něco a v některých případech hodně udělat. Tuto pasportizaci provádí Státní veterinární správa ČR aby rozdělila podniky v ČR na ty, které odpovídají legislativě EU zcela a na ty, které ji budou splňovat do doby vstupu naší republiky do EU. To samozřejmě závisí jednak na tom, zda ke vstupu dojde na konci roku 2003 nebo 2004 nebo někdy jindy a jednak na naší nové legislativě – novém veterinárním zákonu, který by měl nabýt účinnosti v roce 2003. To znamená, že by si jednotlivé podniky měly uvědomit prospěšnost toho, že si samy zpracují plán, jak dosáhnout lepšího hodnocení. Budoucnost mají ve svých rukou. Podle jednotné metodiky a z hlediska možnosti vývozu do EU a splnění těch nejpřísnějších kritérií dělí Státní veterinární správa ČR podniky do tří skupin, a to A, B a C, přičemž každá se skládá ze tří podskupin. V současné době dosahuje počet hodnocených provozů 16 019. Z toho bylo v „Áčkách“ 3801 provozů, v „Béčkách“ 9 476 provozů a ve skupinách C 1 až C 3 celkem 2 742. Dosud se podařilo naplnit program Státní veterinární správy, aby do konce prvního pololetí u nás neexistovaly žádné provozy ve skupině C 3. Do konce roku pak musejí skončit všechny provozy dosud zařazené do skupiny C 2. To znamená, že těch 281 provozů v C 2 buď skončí, nebo se jim podaří zvýšit své standardy a postoupí do C 1. Do konce roku 2002 to samé čeká skupinu C 1, provozy zde zařazené do 31. 12. 2002 buď ukončí činnost nebo se zlepší tak, aby mohly postoupit výše. Cílem je, aby všechny podniky u nás splňovaly ta nejpřísnější kritéria, aby mohly konkurovat cizím výrobkům nejen v zemích Unie, ale i cizím výrobkům na našem domácím trhu. Naději na existenci i po vstupu do EU tedy mají provozy zařazené do skupin A a B, mezi kterými je prakticky rozdíl v tom, zdali exportují do EU nebo jiných zemí. Všechny musejí splňovat podmínky na bezchybnou technologii výroby, samozřejmě podmínky hygienické, stavební a další doprovodné programy, mezi ty pak například patří pravidelné školení zaměstnanců. Státní veterinární správa předpokládá, že budou-li některé podniky pro své provozy žádat o přechodná období, bude se to týkat těch zařazených v B 3, které nemají sil do doby vstupu postoupit do B 1, což jsou provozy též splňující všechny podmínky, které však vyvážejí do jiných zemí než do EU.

Odkaz na původní článek