CS / EN
12.12.2001

Co by měl vědět prodavač i jedlík kaprů

Kdo chce sezónně prodávat kapry, musí se rozhodnout, zda je bude prodávat živé anebo zabité, vykrvené, popřípadě vykuchané. Prodávat ryby sezónním způsobem lze jen na schválených místech. Pro prodej živých stanovuje podmínky příslušná okresní, popřípadě městská, veterinární správa, a to bez poplatku. Na prodej zabitých, vykrvených a popřípadě vykuchaných ryb vydává příslušná veterinární správa osvědčení podle veterinárního zákona, kde se osvědčuje, že žadatel splňuje všechny podmínky pro zacházení se živočišnými produkty. A to za jednorázový poplatek 500 Kč. Zabít a vykuchat lze kapra ale pouze na přání zákazníka. Kapry nelze zabíjet dopředu, aby se vyloučila možnost prodeje ryby leklé. Leklá ryba je tzv. konfiskát a podobně jako jiný odpad patří do žlutým pruhem označené uzavíratelné nádoby. Inspektoři veterinárních správ budou jako každoročně kontrolovat, jak prodej kaprů probíhá, zda se děje tak, jak má, především s ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání. Hlavně budou sledovat, jak prodejci s kapry zacházejí, zda je usmrcují tak, jak mají, zda kaprům násilně nevytlačují jikry nebo mlíčí, aby zjistili o jaké pohlaví jde, zda jim při manipulaci nevtlačují prsty do očí nebo pod skřele, či je zaživa nezbavují šupin. Kapry lze usmrtit tak, že se omráčí tupým předmětem na temeno hlavy a následně se jim přetne mícha a cévy řezem bezprostředně za hlavou nebo se přetnou žaberní oblouky a ryba se vykrví. Setkají-li se nakupující u stánků s právě probíhající veterinární kontrolou, měli by si uvědomit, že kontrolu inspektoři konají pro jejich dobro. Jak by jim bylo příjemné, kdyby si koupili přidušenou, popřípadě leklou rybu. Leklá ryba totiž není vykrvená, to znamená, že krev zůstává v mase, a to rychleji podléhá zkáze. V Praze je kolem pěti set prodejních míst, podobně jako tomu bylo loni. Nejčastější závady, které inspektoři městské veterinární správy v Praze zjistili, bylo přeplňování kádí, což znamená nebezpečí dušení, nedostatečný přívod vody, což zase znamená nedostatečné provzdušňování a opět dušení. V obou případech jde o týrání. Je třeba též věnovat pozornost umístění kádí, mají být blízko kanalizace, aby znečištěná voda netekla po chodníku či po ulici. Je na místě připomenout, že kapři chovaní pro vánoční stůl nejsou vhodní k vypouštění zpět do přírody, a je jedno jestli do řeky nebo do rybníka. Tyto ryby, které jsou vyloveny na podzim, jsou před prodejem drženy v sádkách, nespí, lační, ztratí všechny zásobní látky a nejsou proto připraveny dobře přezimovat a zpravidla uhynou. To bohužel potvrzují případy z minulých let, kdy neprodaní kapři, kteří byli vypuštěni do rybníků, uhynuli. Proto i obchodník, který ryby neprodá, by měl uvažovat, zda je neodprodat do zoologické zahrady nebo nějakému zpracovatelskému závodu nebo je raději někomu nenabídnout, třeba i zdarma. V žádném případě by je neměl vypouštět. Kapři patří na talíř.

Odkaz na původní článek