CS / EN
30.11.2001

Inspekce z Bruselu nám oči nevyklove

V tomto týdnu se koná v německém Hanoveru setkání šéfů veterinárních služeb zemí EU a kandidátských zemí a dalších zemí včetně postsovětských a pořádá je Mezinárodní úřad pro nákazy (OIE). Týdenní jednání má podle organizátorů přispět především harmonizaci veterinární politiky v západní a východní Evropě. Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je toto setkání další vhodnou příležitostí k jednání s kolegy ze zemí Unie a k jisté koordinaci kroků s kolegy z veterinárních správ kandidátských zemí. Jedněmi z hlavních témat jsou například vakcinace hospodářských zvířat v případě vzplanutí nějaké nebezpečné nákazy (zkušenost se slintavkou a kulhavkou a nouzovou vakcinací v Holandsku), identifikace a registrace zvířat (zkušenosti z Finska a Litvy), zpracovávání těl uhynulých zvířat včetně velmi nebezpečného odpadu a zpracovávání specifikovaného rizikového materiálu (nervových tkání skotu), což je problém obecně legislativní. Za Státní veterinární správu ČR bude v Hanoveru prezentovat Josef Holejšovský programy ochrany zdraví zvířat, systém monitoringu BSE před jejím zjištěním u nás a o přijetí mimořádných opatření po prvním výskytu. Dále pak pohovoří i o problematice zapracovávání těchto mimořádných opatření do veterinárních vyhlášek a o srovnávání naší stávající legislativy se současnou evropskou. V neposlední řadě připomene i náš požadavek o uznání naší republiky jako země prosté tuberkulózy, leukózy a brucelózy skotu. To, že se u nás tato nebezpečná onemocnění již drahně let nevyskytují, to je i výsledek společné péče veterinární správy a chovatelů. Ocenila to i zářijová inspekce z EU, která se této problematice věnovala. Každé setkání a jednání šéfů veterinárních správ je vhodnou platformou pro obhajování zájmů naší země a našich chovatelů.

Odkaz na původní článek