CS / EN
26.02.2024

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace

 
Aktuality k nákazové situaci

 
26. 2. 2024

Dvacáté první letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR se nachází v obci Chlum u Křemže na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu a nuceném usmrcení téměř poloviny z 21 chovaných slepic vykazujících příznaky nákazy. Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Do obdržení výsledků vyšetření uhynuly i všechny zbývající slepice v chovu. Stejný chovatel má na svém pozemku ve venkovních voliérách celkem šestnáct kusů zájmově chovaných exotických ptáků, (různých druhů papoušků a kanárů). Tito ptáci utraceni nebudou, nicméně budou nastavena preventivní a sanitační opatření, by nedošlo k přenosu nákazy na papoušky. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě 21 malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech.
Ptačí chřipka byla nově potvrzena také u labutě uhynulé na Jarohněvickém rybníku v katastru města Dubňany na Hodonínsku. Jedná se o šesté místo, na němž byla od začátku roku nákaza v ČR potvrzena u volně žijících ptáků. 

22. 2. 2024
Dvacáté letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR se nachází v obci Bolehošť v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu 24 z 29 kusů chované drůbeže. Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Zbývající kusy byly utraceny. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě dvaceti malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech. V zasažených malochovech drůbeže do dnešního na ptačí chřipku celkem uhynulo 257 kusů drůbeže a následně bylo z důvodu zamezení strádání ptáků utraceno dalších 158 kusů.

20. 2. 2024
Nové ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v malochovu slepic v obci Hředle na Rakovnicku ve Středočeském kraji. Jedná se o třetí ohnisko v malochovu ptáků chovaných v zajetí ve stejné obci. Zasažené chovy se nacházejí v blízkosti od sebe, přímý kontakt mezi nimi ale nebyl potvrzen. Chovatelka informovala krajskou veterinární správu o úhynu 5 slepic z celkem 9 kusů. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Letos bylo v ČR zatím potvrzeno 19 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech a pět ohnisek v komerčních velkochovech drůbeže. V souvislosti s aktuální vlnou ptačí chřipky Státní veterinární správa vyzývá chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali pravidla biologické bezpečnosti, zejména aby bránili kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.

 

 

Související odkazy

 
Ptačí chřipka v ČR – podrobné aktuální informace

Vysoce patogenní aviární influenza – nákazová situace v Evropě a ve světě

Odkaz na původní článek