CS / EN
17.04.2024

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace

 
Aktuality k nákazové situaci

 
19. 3. 2024
Nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR s pořadovým číslem 23 se nachází v obci Pištín v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu pěti ze 14 kusů chované drůbeže (slepic, kachen, hus). Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. To následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Zbývající kusy byly utraceny. Kromě uvedené drůbeže se v oddělené části chovu nachází také pět párů holubů a dvě korely ve venkovní voliéře. Tito ptáci utraceni nebudou, nicméně byla nastavena preventivní a sanitační opatření, aby nedošlo k přenosu nákazy na uvedené ptáky. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě 23 malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech.

28. 2. 2024
Nové ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v malochovu slepic v obci Bohuňovice v okrese Olomouc. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu 3 slepic z celkem 10 kusů. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku. Zbývající drůbež v chovu byla utracena. Letos bylo v ČR zatím potvrzeno 22 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech a pět ohnisek v komerčních velkochovech drůbeže.
Jelikož se jedná o nekomerční malochov, který neuvolňuje drůbeží produkty dále na trh, nevymezí Krajská veterinární správa okolo zasažených chovů uzavřená pásma a v nich nebude vyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele.

26. 2. 2024
Dvacáté první letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR se nachází v obci Chlum u Křemže na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu a nuceném usmrcení téměř poloviny z 21 chovaných slepic vykazujících příznaky nákazy. Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Do obdržení výsledků vyšetření uhynuly i všechny zbývající slepice v chovu. Stejný chovatel má na svém pozemku ve venkovních voliérách celkem šestnáct kusů zájmově chovaných exotických ptáků, (různých druhů papoušků a kanárů). Tito ptáci utraceni nebudou, nicméně budou nastavena preventivní a sanitační opatření, by nedošlo k přenosu nákazy na papoušky. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě 21 malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech.
Ptačí chřipka byla nově potvrzena také u labutě uhynulé na Jarohněvickém rybníku v katastru města Dubňany na Hodonínsku. Jedná se o šesté místo, na němž byla od začátku roku nákaza v ČR potvrzena u volně žijících ptáků. 

 

 

Související odkazy

 
Ptačí chřipka v ČR – podrobné aktuální informace

Vysoce patogenní aviární influenza – nákazová situace v Evropě a ve světě

Odkaz na původní článek