CS / EN
14.04.2022

Ptačí chřipka 2021-2022

Aktuality k situaci ptačí chřipky

 

14. 4. 2022

V České republice se potvrdilo letos desáté ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v malochovu nosnic v obci Plánice v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Chovatel nahlásil na krizovou linku Státní veterinární správy úhyn 7 nosnic z celkem 14 chovaných kusů; další nosnice vykazovaly klinické příznaky ptačí chřipky, jako je netečnost, poposedávání, svěšená křídla, přivírání očí, výtok z očí. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, a také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru.

10. 3. 2022

Letos deváté ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Přišimasy-Skřivany na Kolínsku ve Středočeském kraji. Nákaza v chovu byla zjištěna na základě kontroly a odběru vzorků ve vybraných chovech v ochranném pásmu kolem ohniska v nedalekých Masojedech. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. V chovu se nacházelo celkem 184 kusů drůbeže (hus, slepic, křepelek, krůt, kachen). Všechna drůbež byla v souladu s legislativou utracena. Byla vymezena uzavřená pásma, která se částečně překrývají s pásmy okolo ohniska v Masojedech, a v nich vyhlášená mimořádná veterinární opatření.

19. 2. 2022

Letos osmé ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih. Jedná se o stejnou obec jako v případě šestého ohniska, o němž Státní veterinární správa (SVS) informovala 8. 2. 2022. Chovatel nahlásil na krizovou linku SVS úhyn jedné nosnice z celkem 18 chovaných kusů; další nosnice vykazovaly klinické příznaky ptačí chřipky, jako je netečnost, poposedávání, svěšená křídla, přivírání očí, výtok z očí. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, a také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejné místo výskytu nákazy, bude platnostuzavřených pásem okolo ohniska a v nich přijatých mimořádných veterinárních opatření adekvátně prodloužena. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru.

11. 2. 2022

V České republice se potvrdilo letošní sedmé ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v malochovu drůbeže v obci Masojedy na Kolínsku ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn 14 nosnic a jedné kachny z celkového počtu 40 nosnic a 5 kachen. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu a byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. V rámci kontroly byly také odebrány vzorky, které se odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření posléze potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru.

8. 2. 2022

Šesté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih. Chovatelka nahlásila na krizovou linku SVS úhyn čtyř krůt ze čtyř a 14 nosnic z celkem 42 chovaných kusů. V chovu se kromě zmíněné drůbeže nacházelo ještě 10 kachen. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. Úřední veterinární lékaři také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena. Byla vymezena uzavřená pásma okolo ohniska a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

 

 

Související odkazy

Odkaz na původní článek