CS / EN
14.01.2022

Ptačí chřipka 2021 – aktuální informace

Aktuality k situaci ptačí chřipky v roce 2021

 

14. 1. 2022

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR  se nachází v malochovu drůbeže v obci Klínovice na Strakonicku v Jihočeském kraji. Chovatel nahlásil na krizovou linku SVS úhyn šesti z celkem 32 chovaných kusů drůbeže (uhynuly 3 slepice, 2 kachny a jedna husa). Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, při níž zjistili úhyn další slepice a klinické příznaky typické pro ptačí chřipku u několika žijících kusů drůbeže. Na místě byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. Úřední veterinární lékaři také odebrali vzorky, které odeslali  k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. Budou vymezena uzavřená pásma okolo ohniska a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.
Virus vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 byl potvrzen také u uhynulé labutě nalezené na levém břehu Vltavu v Davli v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. Nákazu ptačí chřipkou potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Letos se jedná o první případ této nákazy u volně žijících ptáků v ČR. Za celý loňský rok eviduje Státní veterinární správa 35 míst s celkem 79 kusy pozitivních volně žijících ptáků.

6. 1. 2022

Další ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky H5N1 se potvrdilo u chovného hejna kachen divokých poblíž obce Hajany na Strakonicku.  Aktuálně se nachází v chovu téměř 280 kusů kachen divokých. V rámci kontroly chovů v ochranném pásmu kolem ohniska v obci Řečice (součást města Blatná) inspektoři Státní veterinární správy provedli odběr vzorků od 40 kusů chovných kachen. Vzorky byly následně odeslány na vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze. Zde byla potvrzena vysocepatogenní  ptačí chřipka subtypu H5N1. Zbývající drůbež v chovu v Hajanech bude v souladu s legislativou utracena. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

4. 1. 2022

V České republice byla potvrzena první dvě ohniska ptačí chřipky v letošním roce. Obě se nacházejí v malochovech nosnic.
První z nich v obci Bojanovice v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Chovatel nahlásil postupný úhyn všech devíti chovaných slepic. SVS odebrala na místě vzorky a ty odeslala k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Těla uhynulých nosnic budou bezpečně zlikvidována v asanačním podniku a bude provedena předběžná desinfekce chovu. V současné době se čeká na určení patogenity viru. V závislosti na výsledku budou vymezena uzavřená pásma okolo ohniska a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.
Druhé ohnisko se nachází v drobnochovu slepic v obci Blažim na Lounsku v Ústeckém kraji. Chovateli zde uhynulo osm z 12 slepic, část přeživších slepic vykazovala změny chování. Také v tomto případě vyšetření veterinárními inspektory odebraných vzorků potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Zbývající kusy v chovu budou dnes utraceny a odvezeny k bezpečné likvidaci do asanačního podniku. V chovu bude provedena předběžná desinfekc. Na základě určení patogenity viru budou i v tomto případě vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy.

27. 12. 2021

Ve voliérovém chovu bažantů v katastrálním území Hovorany na Hodonínsku v Jihomoravském kraji bylo potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky H5N1. Chovatel v průběhu vánočních svátků nahlásil hromadný úhyn zhruba 1000 z přibližně 6000 bažantů chovaných v tamní bažantnici. Inspektoři SVS na místě provedli šetření, při němž od uhynulých ptáků odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření potvrdilo u uhynulých bažantů virus ptačí chřipky H5N1. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Zbývající bažanti v chovu budou v souladu s legislativou utraceni. S ohledem na zjištěnou patogenitu viru bude okolo ohniska vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a budou přijata mimořádná veterinární opatření.

23. 12. 2021 

Ve velkochovu nosnic v Libotenicích na Litoměřicku v Ústeckém kraji byla potvrzena vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N1. Ve čtyřech halách se zde nacházelo celkem 188 000 kusů drůbeže. V uplynulých dnech zde došlo k hromadným úhynům několika tisícovek kusů. Drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena a bezpečné zlikvidována v asanačním podniku, zlikvidováno bude také několik stovek tisíc vajec. Více informací v tiskové zprávě.

21. 12. 2021

Potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5N1. Nachází se v zahrádkářské kolonii Husova kolonie na okraji Českých Budějovic. Chovatel nahlásil SVS úhyn zhruba jedné třetiny z přibližně 60 chovaných slepic. SVS na místě provedla šetření, odebrala vzorky, přijala předběžná opatření a odeslala je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Zde byla potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. S ohledem na zjištěnou patogenitu viru bude okolo ohniska vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a budou přijata mimořádná veterinární opatření.

17. 12. 2021

Ptačí chřipka H5N1 byla potvrzena u čtyř hejn hus domácích  chovaných na třech rybnících: Kachním rybníku, Jakulském rybníku a rybníku Velebil u Nových Hradů na Českobudějovicku. V hejnech se nachází cca 1900 hus. Nákaza se potvrdila při povinném vyšetřování drůbeže držené v izolaci v ochranných pásmech okolo již dříve vyhlášených ohnisek ptačí chřipky v katastrálních územích Byňov a Údolí u Nových Hradů. Zbývající drůbež bude v souladu s legislativou utracena. Doba trvání mimořádných veterinárních opatření v ochranných pásmech bude kvůli nově potvrzeným případům prodloužena.

17. 12. 2021

V Malochovu drůbeže na Strakonicku v Jihočeském kraji bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky. Konkrétně se jedná o drobnochov v Řečici, která je součástí města Blatná. Chovatel nahlásil úhyn 6 kusů drůbeže, z toho tří perliček a tří slepic. Další drůbež v chovu, ve kterém se nacházelo původně cca 60 kusů, vykazovala příznaky typické pro ptačí chřipku. SVS na místě provedla šetření, odebrala vzorky, přijala předběžná opatření a odeslala je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Zde byla potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. S ohledem na zjištěnou patogenitu viru bude okolo ohniska vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a budou přijata mimořádná veterinární opatření.

1. 12. 2021

Potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky. Nachází se v malochovu drůbeže ve Ždírci u Blovic v okrese Plzeň-jih. Chovatelka nahlásila úhyn 5 ks kachen a 12 nosnic. Drůbež před úhynem vykazovala příznaky typické pro ptačí chřipku, podobné příznaky i u části žijících ptáků. V chovu se původně nacházelo cca 120 kusů drůbeže. SVS na místě provedla šetření, odebrala vzorky, přijala předběžná opatření a odeslala je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Zde byla potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1, v současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Zbývající drůbež v chovu byla dnes utracena. S ohledem na zjištěnou patogenitu viru bude okolo ohniska následně vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a budou přijata mimořádná veterinární opatření. Ptačí chřipka H5N1 byla potvrzena také u osmi uhynulých volavek nalezených u Heřmanického rybníka na Českolipsku.

 

 

Související odkazy

Odkaz na původní článek