CS / EN
07.01.2004

O nemoci BSE zase v číslech – přes půl milionu vyšetření

V loňském roce bylo u nás vyšetřeno 210 456 krav z normálních porážek, z nutných porážek i kusů uhynulých. Celkem za dobu, kdy se u nás na BSE skot vyšetřuje (od 1. 2. 2001) to je pak úctyhodné množství – 500 037 vyšetření.

Na více než půl milionu vyšetřených krav zatím 8 nemocných, to je dobré skóre. Tento malý výskyt potvrzuje názor Státní veterinární správy, že k masivním zjištěním nemohlo dojít díky zodpovědnému a soudnému přístupu ke krmení hospodářských zvířat u nás.

Aby si byl lid obecný jist zdravotní nezávadností potravin, je nutné ve vyšetřování skotu staršího než 30 měsíců pokračovat. Tuto povinnost ukládá i zákon a navíc z preventivních, diagnostických i vědeckých důvodů se musejí vyšetřovat i kusy z nutných porážek a kusy uhynulé nad 24 měsíců stáří. To všechno něco stojí. Pokud lze hovořit o možné úspoře, existuje jistá rezerva, a to v chovech omezit úhyny skotu staršího 24 měsíců, kterých je u nás enormní množství – celkem za uplynulý rok 32 710 – což znamená v podstatě stovka denně.

Vedle toho je několik set utracených krav, jako vrstevnic krav nemocných, zcela zanedbatelných. A tyto vrstevnice se podle současné legislativy utratit a vyšetřit musejí a oněch uhynulých kusů zdaleka tolik – přes 30 000 krav – být nemusí.

Při této příležitosti zmiňuji, že kvůli dvěma posledním nemocným kravám, sedmé a osmé, se nejpozději do konce ledna utratí 213 vrstevnic krávy ze Syřenova a se 166 vrstevnicemi nemocné krávy z Němčic se počítá zřejmě do konce února.

Možná ještě stojí za zmínku, že ještě tento rok budeme moci čerpat na vyšetřování podporu z programu PHARE, zpracovatelé a tudíž zemědělci zaplatí z částky 1350 za vyšetření o 600 korun méně.

Odkaz na původní článek