Zveřejněno: 27.02.2012

Než se včely probudí

 

Dokud včely spí, musejí včelaři pomýšlet na to, aby odebrali vzorky odrolků, tzv. měli, odkud se dá laboratorně stanovit, jaký je zdravotní stav tohoto chovaného užitečného hmyzu, a to zejména pokud jde o varroázu.

Poslední termín byl do poloviny února, aby se včas zaslaly vzorky buď do některého ze státních veterinárních ústavů, nebo do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic.

Na začátku loňského roku byl výskyt varroázy docela příznivý, ale vlivem teplého podzimního počasí roku 2011 a tudíž nárůstu populace roztoče Varroa destructor docházelo v tomto období v některých oblastech ČR k úhynům včelstev. Lze tedy všem včelařům doporučit, aby v následujících měsících včelařské sezóny zvýšili pozornost při sledování zdravotního stavu včelstev a obzvlášť se zaměřovali na sledování možného zvýšeného výskytu tohoto roztoče na stanovištích svých včelstev. Samozřejmostí by mělo být dodržovat pokyny krajských veterinánrích správ pro tlumení varroázy.

Zajisté je třeba sledovat i jiné nákazy, jako je například mor včelího plodu aj. I zde je v posledních letech situace víceméně stále stejná.

V naší republice nebyl zaznamenán výskyt Malého úlového brouka (z angličtiny Small Hive Beetle) – Aethina tumida), což se jevilo, že by mohlo být velkým nebezpečím. Larvy tohoto nenápadného broučka rozežírají plásty, žerou vosk, med, larvy i mrtvé včely a tím škodí přímo i nepřímo, zejména vyvíjejícímu se včelímu plodu. Tento brouček původem z jižní Afriky byl zaznamenán v USA, a jsou obavy z jeho proniknutí na Starý kontinent.

O všech hrozících problémech Státní veterinární správa naše včelaře informuje jak přímo, tak i tím, že se podílí na školeních a odborných seminářích. I díky tomu jsou čeští včelaři na dobré úrovni a český med je důvěryhodný a je oceňován jak v naší republice, tak i v cizině.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 18.12.2012

Prověřujeme i složení výrobků

 

Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků. Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno…

 

Zveřejněno: 14.12.2012

Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty

 

Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala myslivce, aby počítali s rizikem, že se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou. A právě tento týden diagnostikoval Státní veterinární ústav Olomouc případ Aujezskyho choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se o sedmiletého amerického stafordšírského teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do…

 

Zveřejněno:

Označovat, označovat, označovat!

 

Povinnost správně označovat potraviny, v našem případě potraviny živočišného původu, má smysl, jde přece o zdravotní nezávadnost, ale i jakost a samozřejmě o dosledovatelnost. Za uplynulý týden veterinární inspektoři zjistili několik pochybení v této věci. V Královéhradeckém kraji bylo staženo 15 840 vajec od jičínské firmy. Byla sice zdravotně nezávadná, ale byla nesprávně označena. V obalech označených jako…