Zveřejněno: 26.05.2011

Mor skotu zdolán

 

V rámci zasedání OIE, Světové organizace pro zdraví zvířat (Organisation International des Epizooties) byl dnes 25. 5. v Paříži prohlášen mor skotu za celosvětově eradikovanou nákazu. To je s ohledem na nebezpečnost této nákazy celosvětový úspěch veterinární medicíny. OIE tak potvrdila stanovisko FAO (Organizace pro výživu a zemědělství), která tuto skutečnost konstatovala v říjnu 2010.

Od roku 1924, kdy byla OIE založena, jde o první eradikovanou, tj. zdolanou nákazu, a lze to přirovnat k eradikaci pravých neštovic u lidí. Je to cesta do budoucna, jak pokračovat i u jiných nákaz. 

Tento úspěch zapadá do letošního Veterinárního roku, který byl vyhlášen v roce 250. výročí vzniku první veterinární školy v Lyonu ve Francii.

Mor skotu bylo akutní vysoce nakažlivé onemocnění skotu, popřípadě dalších turovitých, jelenovitých a prasatovitých, kdy uhynulo až 100 % nakažených zvířat. Onemocnění způsoboval virus z čeledi Paramyxoviridae, původem z Asie, odkud se rozšířil po celém světě. Na našem území byl zaznamenán poslední případ v roce 1885.

Zdolávání nákaz a ozdravování chovů hospodářských zvířat se věnuje soustavně Státní veterinární správa ČR ve spolupráci s chovateli a soukromými veterinárními lékaři. ČR byla zakládajícím členem OIE a ve zdolávání nákaz máme bohatou tradici. Je dobré připomenout, že naše republika je uznána za zemi, která je prostá celé řady nákaz, například vztekliny, tuberkulózy skotu, leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat či brucelózy ovcí a koz.

To, že jsme celé řady nákaz zvířat prostí, tím práce pro orgány státního veterinárního dozoru nekončí, neboť se musíme bránit před zavlečením nákaz na naše území a o uznaných statusech se musíme stále monitoringem přesvědčovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…