CS / EN
15.01.2005

Mise skončila, nezapomeňte na zvířata!

Celý týden, od 10. 1. do 14. 1. 2005 prověřovala mise z EU úroveň státního veterinárního dozoru nad porážkou jatečných zvířat a nad transporty zvířat i v chovech nosnic v klecích v kraji Vysočina. Hlavní zájem – pohoda zvířat, neboli welfare. Žádná pochybení inspektoři nezjistili, přesněji, žádná závažná pochybení.

Členy této mise byli dva pracovníci z FVO – Food and veterinary Office (Potravinového a veterinárního úřadu se sídlem v Dublinu) a jeden člen ze staré členské země, z Řecka. Z FVO to byla Laura Milanese, šéfka mise, a Ignacio Carro Perez a z Řecka paní Chrissoula Dile. Všichni pochopitelně odborníci, veterinární lékaři.

V kraji Vysočina inspektoři navštívili drůbeží jatka, jatka, kde se poráží skot a prasata, tj. jatka na tzv. červené maso, jedno shromažďovací středisko pro skot a dvě farmy nosnic, t zoho jednu ve středočeském kraji, kterou navštívili mimo plán. Místa, která navštívili, si zvolili jako to obvykle při inspekcích bývá, těsně před tím, než vyrazili „do terénu“.

Dnes odpoledne při závěrečném jednání sdělila Laura Milanese předběžný závěr, který je pro náš státní veterinární dozor i pro provozovatele jatek a navštívené zemědělce lichotivý. Závažných pochybení nebylo. Drobné nedostatky se samozřejmě našly, šlo například o chybičku ve vyplnění požadovaného formuláře doprovázejícího přepravovaná zvířata (v jednom případě z padesáti kontrolovaných).

Kromě fyzického prověření státního veterinárního dozoru nad porážkami a transportem zvířat a kontroly dokumentů, inspektory zajímal i způsob a účinnost proškolování odborných pracovníků, především inspektorů krajských veterinárních správ a dopravců zvířat. Náš systém shledali jako účinný a plně funkční. Po zaslání návrhu zprávy a jejím připomínkování Státní veterinární správou ČR budou závěry uveřejněny na internetu.

Státní veterinární správa ČR ví, že takováto mise obdobným způsobem prověřují všechny členské země staré i nové. Smysl inspekcí není jen kontrolovat a snažit se najít za každou cenu problémy, ale i poskytnout radu. Státní veterinární správa si váží sdělených doporučení a využívá je při zkvalitňování státního veterinárního dozoru.

Dosud žádná mise z EU nezpochybnila dobrou úroveň našeho státního veterinárního dozoru, naopak, vždy jej mise charakterizovaly jako funkční a důvěryhodný. Ani tato nedopadla jinak.

Nicméně je tu jisté sdělení pro naše pracovníky, pro zemědělce, zemědělské podnikatele a provozovatele jatek: je stále třeba počítat s kontrolami nejen z EU, ale především s našimi – inspektory krajských veterinárních správ. A nejen to, dobrou péči zvířatům přece nevěnujeme kvůli kontrolám, ale kvůli jim samým!

Odkaz na původní článek