Zveřejněno: 28.12.2005

Bilance a očekávání

 

Po roce uplynulém a na počátku dalšího lze začít s jistým uspokojením a se střízlivým pohledem do budoucna. Za nesporný úspěch státního veterinárního dozoru lze považovat, že v roce 2005 nedošlo k ohrožení zdraví lidí prostřednictvím potravin živočišného původu, ani prostřednictvím zvířat. Na BSE se vyšetřuje stále tak, jak na základě současných vědeckých poznatků stanoví…

 

Zveřejněno: 22.12.2005

V Pekingu o chřipce

 

Ve dnech 17. a 18. ledna 2006 se bude konat v Číně v Pekingu reprezentativní Mezinárodní konference k aviární a humánní influenze. Tuto konferenci spolu s čínskou vládou spolupořádá Evropská komise. Jak je vidno, ptačí chřipka i rizika lidské chřipky a vše, co s tím souvisí, stále znepokojují světovou laickou i odbornou veřejnost. Volba místa…

 

Zveřejněno: 21.12.2005

Evropská komise: pro člověka je riziko ptačí chřipky malé, ale

 

Přestože v České republice nedošlo v uplynulých měsících ani k vyslovení podezření na aviární influenzu, počítá Státní veterinární správa ČR i nadále se všemi eventualitami. V souladu s nařízeními a doporučeními Evropské komise probíhalo a i nadále probíhá v ČR vyšetřování náhlých úhynů ptáků. Zmapovali jsme situaci v chovech drůbeže a vytipovali jsme oblasti, ve…

 

Zveřejněno: 19.12.2005

Zákazník musí mít jistotu

 

Po cílené říjnové cílené kontrole v tržní síti, kterou organizovala Státní veterinární správa ČR, a kdy bylo při více než třech stovkách kontrol zjištěno více než 80 pochybení, nelze očekávat, že by kontroly polevily. Na základě vlastních zjištění orgány státního veterinárního dozoru i orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce nařídil Milan Malena, ústřední ředitel Státní…

 

Zveřejněno: 15.12.2005

Kdo nemá rád zmetalky

 

Je to samozřejmě Státní veterinární správa ČR, která nemá ráda ani zmetky, ani zmetalky. Aby bylo jasno, jde o krávy, které potratí, tedy odborně řečeno zmetají a výsledkem je mrtvé tele – tedy zmetek (potrat). Státní veterinární správa ČR každoročně vydává Metodiku kontroly zdraví zvířat, která vychází ve Věstníku Ministerstva zemědělství. A zde je zakotvena…

 

Zveřejněno: 15.12.2005

Předvánočně ke kaprům

 

Snad lze letos říci, že již pětiletá osvětová „kampaň“ Státní veterinární správy ČR přináší ovoce ve způsobu zacházení s vánočními kapry. Právě díky médiím, a nelze nepřipomenout ani aktivity organizací zabývajících se ochranou zvířat, si veřejnost mnohem více uvědomuje, že kapr není hračka ale, že je to „jídlo“. Jistě, vánoční kapr patří v našich končinách…

 

Zveřejněno: 09.12.2005

Mimořádná opatření proti ptačí chřipce zrušena

 

Určitě s úlevou přijmou chovatelé i pořadatelé výstav, že ode dnešní půlnoci, ve čtvrtek 8. 12. Státní veterinární správa ČR ruší mimořádná veterinární opatření, která přijala 21. 10. 2005. Znamená to, že se vracíme k téměř normálnímu režimu, jen dosud platí zákaz dovozu drůbeže, ptáků, násadových vajec a tepelně neopracovaného peří ze zemí, kde se…

 

Zveřejněno: 02.12.2005

Betlém, to je Svatá rodina ale i zvířata

 

Ano, zajisté je hlavní postavou betlémské stáje, která se před Vánoci a o Vánocích staví, Ježíšek, samozřejmě i v případě tzv. „živých betlémů“, ale jsou-li zde živá zvířata, musí být o ně dobře postaráno! To znamená, že pořadatel onoho „živého betléma“ by měl požádat místně příslušnou veterinární správu o stanovení, popřípadě schválení podmínek pro provozování…

 

Zveřejněno: 01.12.2005

Přes 850 000 vyšetřených

 

Mnoho je poražených, méně je vyšetřených. Jako každý měsíc, uvádíme počet vyšetřených krav na BSE. K 30.11. tento počet vzrostl na 856 159 vyšetřených kusů, přičemž nemocných bylo na toto množství od roku 2001 zjištěno celkem 23. To na množství vyšetřených skutečně není mnoho. Letos bylo dosud na normálních porážkách poraženo 155 248 krav, nutných…

 

Zveřejněno: 29.11.2005

Vyšetřovat kohorty má význam

 

Ano, utrácet vrstevnice krav nemocných BSE má zřejmě smysl. V případě 22. nemocné krávy byla v kohortě objevena další nemocná, tedy již 23. v ČR. V této souvislosti bude nutné utratit a samozřejmě vyšetřit dalších 34 krav. Šlo o první případ v ČR, kdy byl zjištěn další pozitivní kus mezi vrstevnicemi krávy, u které byla…