CS / EN
15.12.2005

Kdo nemá rád zmetalky

Je to samozřejmě Státní veterinární správa ČR, která nemá ráda ani zmetky, ani zmetalky. Aby bylo jasno, jde o krávy, které potratí, tedy odborně řečeno zmetají a výsledkem je mrtvé tele – tedy zmetek (potrat).

Státní veterinární správa ČR každoročně vydává Metodiku kontroly zdraví zvířat, která vychází ve Věstníku Ministerstva zemědělství. A zde je zakotvena povinnost vyšetřovat všechny krávy zmetalky a v popsaných (indikovaných) případech je vyšetřovat a vyšetřovat i plodové obaly po zmetcích.

Proč taková pozornost kravám zmetalkám? Právě proto, že potraty, tedy zmetání, mohou být příznakem některých infekčních onemocnění, například brucelózy skotu, které je naše republika oficiálně prostá (což uznala Komise svým rozhodnutím 320/2004/EU).

Ano, ČR je sice brucelózy prostá, nicméně zmetající krávy je třeba vyšetřovat a na základě poznatků SVS ČR se počty vyšetřených krav pohybují v řádu několika kusů na kraj, což je málo pravděpodobné a totéž konstatovala i mise z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu – Food and Veterinary Office). Na tuto skutečnost Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala zejména chovatelské svazy a soukromé veterinární lékaře a samozřejmě i své dozorové orgány.

Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR nyní všem krajským veterinárním správám i chovatelským svazům skotu opět připomněl nutnost věnovat se vyšetřování krav zmetalek.

Jde totiž o to, aby ČR mohla být i nadále považována za prostou významných nákaz, v tomto případě brucelózy skotu, musí být tento stav podložen příslušnými vyšetřeními. V opačném případě mohou vzniknout pochybnosti o věrohodnosti toho, že je ČR brucelózy skotu prostá.

Chovatelé musejí počítat s tím, že s využitím ústřední evidence skotu dojde k jednoduššímu prověřování případů, které nebyly vyšetřeny. Je to jednoduché – zabřezlá kráva se buď otelí, což je žádoucí a dobré – anebo zmetá (potratí) a to je špatné a snadno zjistitelné. Zkrátka, aby se zjistilo, zda k potratu nedošlo z infekčních příčin, například právě kvůli brucelóze, je nutno případ došetřit.

Odkaz na původní článek