Zveřejněno: 31.05.2011

Mise na neobchodní dovozy – pochvala

 

V uplynulém týdnu byl náš systém státního veterinárního dozoru opět kontrolován, šlo o misi z FVO (Food and Veterinary Office) – Potravinového a veterinárního úřadu – (mise DG SANCO /2011-8928), zaměřenou na neobchodní dovozy komodit živočišného původu.

Byli jsme hodnoceni na výbornou. A výsledky mise zhodnotil ministr zemědělství Ivan Fuksa: „Závěr kontrolní mise Evropské komise zaměřené na zásilky ze třetích zemí je dalším důkazem, že naše kontrolní orgány pracují kvalitně. Na jednotném trhu EU, ale i s ohledem na postupující globalizaci jde požadavek na důsledné a účinné kontroly, a tím zajištění důvěry zákazníků, ruku v ruku se zásadou volného pohybu zboží.“ 

V týdnu od 23. do 27. května 2011 proběhla v ČR kontrolní mise Evropské komise zaměřená na kontroly dovozu zásilek neobchodní povahy ze třetích zemí. V rámci této mise prověřovali inspektoři z Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) na několika místech vstupu do ČR systém kontrol a výkon dozoru při dovozu zvířat v zájmovém chovu a produktů živočišného původu pro osobní spotřebu, které jsou přivážené na území ČR ze zemí mimo EU. 

Jelikož podle veterinárního zákona provádějí kontrolu takových zásilek zvířat a živočišných produktů celní úřady v rámci celní kontroly cestujících a jejich osobních zavazadel, podílela se na přípravě a průběhu této mise kromě orgánů veterinární správy také Celní správa České republiky, zejména Generální ředitelství cel. Další oblastí, o kterou se inspektoři během kontroly zajímali, byl dozor nad likvidací vedlejších živočišných produktů vznikajících na mezinárodních letištích. Jedná se zejména o kuchyňské zbytky z mezinárodní přepravy a potraviny dovážené cestujícími, jež nesplňují podmínky pro vstup na území EU. 

Po pondělním úvodním jednání prověřili inspektoři v průběhu týdne situaci na třech mezinárodních letištích (Praha, Karlovy Vary, Brno), a také na mezinárodní poště v Praze.  Bezproblémový průběh mise potvrdil úzkou spolupráci mezi provozovateli letišť, místně příslušnými krajskými veterinárními správami a celními úřady a avizoval dobré výsledky, které potvrdili inspektoři během závěrečného jednání. 

Toto hodnocení konvenuje s výsledky i ostatních misí, které prověřovaly úroveň našeho státního veterinárního dozoru. Od doby, kdy byla ČR přijata za člena evropského společenství, nebyl nikdy důvod pro přijetí jakýchkoli omezení. Nicméně tato mise byla jednou z nelépe hodnocených, nebyly totiž formulovány žádné připomínky, ani nebyla vyslovena žádná doporučení.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…