Zveřejněno: 29.10.2010

Medvěda ve snu viděti

 

Spíše než ve snu lze spatřit medvěda ve volné přírodě. V Českých zemích, tedy přesněji na Moravě či Slezsku, například v Beskydech či na Vsetínsku, je medvěd k vidění jen vzácně. Avšak na Slovensku jsou jejich počty nezanedbatelné. Zejména v těchto podzimních dnech se zde medvědi objevují častěji v blízkosti lidských sídel, kde shánějí něco k snědku, aby se do vykrmili na dobu zimního spánku.

A setkání s medvědem ve volné přírodě nemusí být nic příjemného. Minulý týden byl na Slovensku zaznamenán případ, kdy medvěd napadl pracovníka sjezdovky na Skalnatom plese ve Vysokých Tatrách. Naštěstí to odnesl „jen“ pokousáním a škrábanci. Je tedy třeba, aby si podzimní turisté dali pozor, zejména v místech, kde se medvědi vyskytují. Ale tam jsou na tuto skutečnost upozorňováni. Na turistických cestách s tímto rizikem je dobré se proti všem zásadám pohybu v přírodě chovat hlučněji, medvěd je přirozeně plachý a raději unikne. Když jde o medvěda zvyklého pohybovat se v okolí lidí a vybírat odpadky z nádob k tomu určených, je pak jednou z možností duchapřítomně medvědovi něco hodit, například svačinu, a když se jí začne věnovat, nenápadně se rychle vzdálit.

Při náhodném nečekaném setkání opravdu může hrozit nebezpečí a poranění může být vážné. O výskytu medvědů v dané lokalitě mohou svědčit jeho značky, kterými si vymezuje své teritorium, například odrané stromy (oloupaná kůra do výše dospělého člověka) či trus, popřípadě charakteristické stopy. Při nečekaném setkání s medvědem může účinně pomoci i speciální sprej. Jeho účinnou složkou je capsacin, který způsobí dočasné opuchnutí sliznice očí, nosu a plic. Je k dostání ve speciálních obchodech i na Slovensku (více nainfo@selmy.cz nebo info@slovakwildlife.orghttp://www.medvede.sk/index.php?action=sprej).

Když už byla zmínka o snech, „medvěda ve snu viděti“, údajně znamená křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. hyena, tygr, apod., přinášejí neštěstí a svár…

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 29.12.2010

I v roce 2011 bude vakcinace proti BT

 

Aby měla očkování proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue (BT) v předchozích letech smysl, je třeba vakcinovat ještě v roce 2011. Tedy minimálně tři roky, aby byly chovy skotu a ovcí vůči této nepříjemné nákaze dostatečně odolné. Jelikož jde o povinnou vakcinaci na celém území ČR, Státní veterinární správa ČR nařízení chovatelům oznamuje formou mimořádných…

 

Zveřejněno: 28.12.2010

Dobrá nákazová situace – ušetří se v příštím roc

 

Každým rokem se poněkud mění Metodika kontroly zdraví zvířat. Pro příští rok 2011 bude změna spočívat zejména v úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Některá povinná vyšetření se ruší, u jiných se snižuje četnost. U drůbeže je v reprodukčních chovech kura domácího (slepic) ve vztahu k výskytu salmonel natolik…

 

Zveřejněno: 21.12.2010

Pohodu, pohodu!

 

Zejména když je zima, vlhko, mráz, hodně sněhu, zkrátka nečas, je na místě se přesvědčit o tom, zda chovaná zvířata mají, co potřebují, a zda nějak nestrádají. To zajisté vědí zodpovědní chovatelé a samozřejmě se tomu také věnují veterinární inspektoři krajských veterinárních správ. Asi nečastější dotazy, na které v zimě odpovídáme, jsou na chov „krav na…