Zveřejněno: 29.12.2010

I v roce 2011 bude vakcinace proti BT

 

Aby měla očkování proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue (BT) v předchozích letech smysl, je třeba vakcinovat ještě v roce 2011. Tedy minimálně tři roky, aby byly chovy skotu a ovcí vůči této nepříjemné nákaze dostatečně odolné. Jelikož jde o povinnou vakcinaci na celém území ČR, Státní veterinární správa ČR nařízení chovatelům oznamuje formou mimořádných…

 

Zveřejněno: 28.12.2010

Dobrá nákazová situace – ušetří se v příštím roc

 

Každým rokem se poněkud mění Metodika kontroly zdraví zvířat. Pro příští rok 2011 bude změna spočívat zejména v úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Některá povinná vyšetření se ruší, u jiných se snižuje četnost. U drůbeže je v reprodukčních chovech kura domácího (slepic) ve vztahu k výskytu salmonel natolik…

 

Zveřejněno: 21.12.2010

Pohodu, pohodu!

 

Zejména když je zima, vlhko, mráz, hodně sněhu, zkrátka nečas, je na místě se přesvědčit o tom, zda chovaná zvířata mají, co potřebují, a zda nějak nestrádají. To zajisté vědí zodpovědní chovatelé a samozřejmě se tomu také věnují veterinární inspektoři krajských veterinárních správ. Asi nečastější dotazy, na které v zimě odpovídáme, jsou na chov „krav na…

 

Zveřejněno: 20.12.2010

Ano, byl to on

 

V Národní referenční laboratoři ve Státním veterinárním ústavu Olomouc v sobotu potvrdili, že v mase uloveného divočáka z okresu Ústí nad Orlicí byly larvy svalovce (Trichinella spiralis). Podle slov Jana Bardoně, ředitele SVÚ Olomouc, se potvrdilo, že pro vyšetření na trichinely je nejspolehlivější tzv. trávicí metoda, při níž se využívá pepsinu, takže jsou v tkáni…

 

Zveřejněno: 17.12.2010

Svalovec na Orlickoústecku

 

Ze vzorků z několika ulovených divočáků v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji usoudili ve Státním veterinárním ústavu Jihlava na přítomnost larev svalovce (Trichinella spiralis), výsledek ještě musí potvrdit Národní referenční laboratoř ve Státním veterinárním ústavu Olomouc. Při vyšetření použili tzv. trávicí metodu, která je nejspolehlivější. Lovec z mysliveckého sdružení v Dolní Dobrouči učinil…

 

Zveřejněno: 16.12.2010

Příští týden pro kapra

 

Pokud se člověk rozhodne neproblematizovat kaprovi cestu na vánoční stůl, vyrazí příští týden ke stánku, aby si nechal šupináče nebo lysce odborně usmrtit, popřípadě i naporcovat. Krajské veterinární správy již registrují stovky žádostí o umožnění sezónního prodeje ryb. Městská veterinární správa v Praze například k dnešnímu dni registruje 175 žádostí o sezónní prodej kaprů, počet…

 

Zveřejněno: 14.12.2010

Záludný nepřítel

 

A kterého máme na mysli? Dnes listérii, která je záludná zejména tím, že se objeví, když ji člověk nejméně čeká, například nyní v zimě. Na upozornění zákazníků na Vysočině byly odebrány úřední vzorky plátkového šunkového salámu a v jedné šarži byl prokázán nadlimitní nález bakterie Listeria monocytogenes. Od minulého týdne stahovala Krajská veterinární správa pro kraj…

 

Zveřejněno: 13.12.2010

I na kapra jednou dojde

 

Každý živočich má svůj život nějak omezený, leč ne každý sejde násilnou smrtí, jako je tomu u hospodářských zvířat. Zde však nelze používat lidských měřítek, či lidského uvažování. Hospodářská zvířata, a tedy i kapr, jsou chována pro užitek, a to trvalejší nebo okamžitý. Trvalejším užitkem je například produkce mléka, vajec, medu, okamžitým pak třeba maso…

 

Zveřejněno: 09.12.2010

O prospěšnosti „úřadu“

 

Hovořit o Státní veterinární správě ČR jako o „úřadu“ by bylo příliš zjednodušující, ve skutečnosti jde o státní dozorový orgán, který je ale dozorovaným subjektům nemálo prospěšný. A to jak zemědělcům, tak výrobcům a zpracovatelům potravin živočišného původu, ale nezapomeňme i lidem, zákazníkům. Začněme tím posledním článkem naznačeného řetězce, zákazníky. Ti dobře vědí, že potraviny…

 

Zveřejněno: 08.12.2010

Na BSE, kdo vzpomene?

 

Veřejnost si možná vybaví s jistým uzarděním obavy z BSE z počátku druhého tisíciletí. Nemoc šílených krav je ale zapomenuta jen zdánlivě. Stále se vyšetřuje porážený skot, u nás ten, který je starší než 30 měsíců. Jelikož byl poslední případ v ČR diagnostikován více než před půldruhým rokem, požádali jsme Komisi o možnost, aby i u…