Zveřejněno: 08.03.2002

Lépe vyšetřovat, lépe žít!

 

Na strašáku BSE neboli nemoci šílených krav a na strachu z nové varianty Creutzfeldt Jakobovy nemoci, která je s ní spojovaná se stále dá dobře vydělávat, i když je známo, že riziko onemocnění člověka touto nemocí je v porovnání s jinými obligátními alimentárními onemocněními zcela minimální.

Žádná země se přesto neodváží přestat testovat starší porážená zvířata ani nepřestane oddělovat specifikovaný rizikový materiál (nervové tkáně) aby byl odděleně likvidován. I proto tedy dále běží výzkum a vývoj nových testovacích metod. Význam to má ten, že se snad lépe pozná mechanismus přenosu této podivné nemoci a testovací metody se konečně budou moci zlevnit. Například poslední výzkumy prakticky vyloučily hypotézu, že zhruba v 10 % by bylo možné přenést BSE z nemocné matky na embryo. Dokázal to John Wilesmith, když přenesl embrya infikovaných krav do děloh zdravých krav a těm se posléze narodila zdravá telata. Tedy, BSE se u nich posléze neprojevila. V USA se v poslední době ozývají hlasy zpochybňující své vlastní kontroly při dovozu, uvědomují si problémy s uhynulými zvířaty a upozorňují na křížovou kontaminaci, při které by mohlo dojít k tomu, že živočišná bílkovina přežvýkavců by se mohla dostat zase přežvýkavcům (hovoří tak US General Accounting Office). V EU již byla opatření proti těmto rizikům, která si v USA uvědomují, přijata již dříve, zákaz, popřípadě omezení zkrmování masokostních mouček, likvidace specifikovaného rizikového materiálu, vyšetřování starších kusů apod. A jaký pokrok nás čeká v testování na BSE? Vědecký řídící výbor Evropské komise vyjádřil očekávání, že z pěti nových testovaných rychlých testů na BSE se zřejmě tři brzo objeví na trhu. Na výzkumu a vývoji se podílejí známé firmy z Velké Británie, USA, Švýcarska, Francie a Irska. Laboratoře, které se testováním poražených zvířat na BSE zabývají tak budou brzo mít další možnost volby. Lze jen doufat, že nové testy budou levnější a tím umožní, aby cena vyšetření mohla být u nás nižší a ulevilo se nejen zpracovatelům, kteří vyšetřování mají podle zákona hradit, ale i chovatelům, na které jsou u nás tyto náklady ve velké většině bohužel, přímo či nepřímo, přenášeny.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 17.12.2002

Nevozte ptáky z Lombardie a Veneta

 

Sice se z Itálie moc ptáků nevozí, nicméně v souvislosti s neustálým výskytem influenzy drůbeže v regionech Veneto a Lombardie a povolením vakcinace zde, Státní veterinární správa ČR nepovoluje ode dnešního dne dovoz a tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno: 11.12.2002

Jezte kapry, jsou zdravotně nezávadní

 

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné potvrdit, že opakovanými vyšetřeními kaprů v souvislosti s vysloveným podezřením z kontaminace způsobené povodněmi nebyla zjištěna nežádoucí rezidua cizorodých látek, a to ani u kaprů z řek. V žádném z vyšetřených vzorků nebyla zjištěna hodnota překračující hygienické limity. Kromě kaprů rybničních byli ve státních veterinárních ústavech vyšetřeni například…

 

Zveřejněno: 03.12.2002

Krávy zatím nešílejí

 

V začínajícím předvánočním shonu si nikdo ani nevšiml, že již dva měsíce žádná kráva nezešílela a je to dobře. Ačkoli zákazníci řeznictví dobře vědí, že kdyby se objevil v naší republice pátý případ, pro ně by to nic neznamenalo. Všechno to, co se objeví na pultech řeznictví prochází veterinární kontrolou, hovězí v tomto případě, pokud…