CS / EN
03.10.2006

Kontroly welfare jsou prioritou Státní veterinární správy ČR

Při příležitosti zítřejšího Světového dne zvířat, na svátek Františka z Assisi, který měl velké pochopení pro „němé tváře“, je vhodné uvést, že mezi podobné patří i veterinární inspektoři. Každoročně orgány státního veterinárního dozoru uskuteční tisíce kontrol zvířat v chovech, při přepravě a při obchodování a lze říci, že pozornost pohodě zvířat přináší efekt. V posledních dvou letech jsme se již nesetkali s takovými křiklavými případy, jako tomu bylo při zjištění nedostatečné péče tzv. extenzivním chovu anebo u chovatele cizího původu, který se snažil „hospodařit“ v ČR.

Od 1. 1. 2006 do 30. 9. 2006 provedli veterinární inspektoři přes 10 tisíc kontrol u více než 22 milionů zvířat. Nejvíce zkontrolovali zvířat v chovech, přes 16 milionů, při přepravě téměř 4 miliony a při obchodování přes milion zvířat. Ve 491 případech byla zjištěna nevyhovující péče, což znamenalo přijetí celkem 187 nápravných opatření spojených se sankcí. To znamenalo 29 správních řízení, 34 pokut a 124 podání podnětu k dalšímu šetření.

Problematikou pohody zvířat, neboli welfare, se Státní veterinární správa již řadu let systematicky zabývá podle „Programu ochrany zvířat“ a lze říci, že účinnou pomocí jsou jí též nevládní organizace věnující se ochraně zvířat. Všechna upozornění bere jak Státní veterinární správa, tak krajské veterinární správy vážně.

Snad lze zmínit o jednu z posledních aktivit SVS ČR, a to konferenci o welfare na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně 19. 9., které se účastnili zástupci všech krajských veterinárních správ, a kde se kromě o kontrolách a lepší organizaci práce hovořilo i o kontrolách v útulcích – od ledna 2007 zde budou muset mít jednu osobu odborně způsobilou zajišťovat péči o zvířata (jak vyplývá z veterinárního zákona).

V EU se v poslední době hovoří o dokonalejších kontrolách přepravy zvířat s využitím satelitní lokalizace dopravních prostředků. Evropský systém GALILEO dosud není technicky připraven, jak se předpokládalo, ale je možné využít již existující americké satelity GPS. Přesvědčili se o tom na jednání v Bruselu zástupci Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy uplynulý týden. Zatím je jasné tolik, že platí Nařízení  Rady č. 1/2005, které nabude na účinnosti od ledna 2007, ze kterého budou přepravcům vyplývat některé nové povinnosti. Na dotaz na jednání v Bruselu bylo sděleno, že při případné kontrole v jakékoli členské zemi EU je zásadní pro fyzickou kontrolu přepravy zvířat úřední schválení vozidla a použitých technických řešení Státní veterinární správou.

Proto při této příležitosti považujeme za vhodné na změny od ledna 2007 upozornit. Nařízení Rady č. 1/2005, které se týká ochrany zvířat během přepravy a souvisejících činnostech bude znamenat  zejména pro přepravce skotu, koní, ovcí, koz a prasat např. nové schvalovací řízení pro schválení vozidel a výměnu současných dokumentů – je stanoven jednotný vzor evropského osvědčení pro vozidla, řidiče a průvodce zásilek atd. Důležité je především to, že jako přepravci mohou působit pouze držitelé povolení přepravce nebo povolení přepravce pro dlouhotrvající cesty, tj. přepravu  trvající více než 8 hodin.  Zvířata se smějí přepravovat pouze dopravními prostředky, které byly zkontrolovány a schváleny příslušným orgánem veterinární správy. Přepravci a provozovatelé shromažďovacích středisek mohou svěřit zacházení se zvířaty pouze personálu, který absolvoval školení o péči o zvířata. Tyto podmínky se ale nevztahují na osoby, které převážejí zvířata do vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa odeslání do místa určení. Text nařízení  v českém jazyce je již delší dobu k dispozici na http://www.mze.cz/ v sekci Ochrana zvířat/aktuality. Školení k tomuto nařízení proběhnou do konce roku 2006 a budou taktéž avizována mimo jiné i na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít