Zveřejněno: 22.12.2006

Živý dárek s návodem!

 

Pokud někdo uvažuje obdarovat někoho jakýmkoli zvířátkem, a je jedno, zda terarijním živočichem, ptáčkem, kotětem či štěnětem, měl by mít na paměti, že to není povedený vtip, ale vážná věc. Je třeba vědět, zda uvažovaný obdarovaný o něco takového stojí, a zda může živočichovi vytvořit odpovídající podmínky, aby nestrádal. A pak je také dobré obdarovanému,…

 

Zveřejněno: 15.12.2006

Nikoli prázdná slova o welfare

 

Státní veterinární správa ČR věnuje pohodě zvířat neboli welfare náležitou pozornost. Lze se o tom přesvědčit mimo jiné například z pravidelně zpracovávaných bulletinů „Program ochrany zvířat“, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.svscr.cz.  Naposledy byl náš Program ochrany zvířat prezentován na mezinárodní úrovni ve dnech 23. a 24. listopadu ve Štrasburku. Na sklonku listopadu se…

 

Zveřejněno: 14.12.2006

Vybuchujte s rozmyslem

 

I když se to může leckomu zdát zbytečné, zejména po zkušenostech s letošním Mikulášem je vhodné upozornit na to, že nerozumné bouchání petard, pouštění světlic a odpalování všemožných dělbuchů stresuje zvířata. A to nejen psy, ale i například koně ve výbězích a to nemluvě o volně žijícím ptactvu. Snad jde o české specifikum při různých…

 

Zveřejněno: 02.12.2006

Dárek i pro chlupatou kamarádku

 

Určitě při plánování dárků pro své bližní je na místě nezapomenout na domácí kočičku či pejska. Zajisté nelze chlupatým přátelům přisuzovat úplně lidské vlastnosti, ale mají s lidmi společné to, že se dovedou radovat a že si i rádi hrají. Kromě široké nabídky krmení jsou k mání různé hračky z „buvolí“ kůže, nebo uzené vepřové uši či…

 

Zveřejněno: 28.11.2006

České ryby jsou OK, na rozdíl od jiných…

 

O tom, že jsou ryby české provenience v pořádku, se nyní opět přesvědčili inspektoři Státní veterinární správy. Výsledky zářijové a říjnové dozorové akce „Ryba“ potvrdily, že veterinární opatření v našich chovech jsou účinná, jinak tomu může být při kontrole ryb a produktů rybolovu z nečlenských zemí EU. V minulosti se jisté problémy vyskytly se zjištěním malachitové…

 

Zveřejněno: 23.11.2006

I v ČR ubývá případů BSE

 

Opatření uskutečňovaná v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií, neboli BSE, se nemíjejí účinkem. Proti skutečnosti loňského roku, kdy bylo v ČR zjištěno 8 případů, máme ke dnešnímu dni zřejmě 2. Letošní první nemocná kráva byla testována 30. ledna a pocházela ze Svitavska, druhá je 72 měsíců stará kráva, která uhynula a je z Libereckého kraje,…

 

Zveřejněno: 22.11.2006

O prodeji kaprů

 

…A Vánoce se blíží, i když tomu počasí moc neodpovídá. Státní veterinární správa ČR i letos potvrzuje, že kapři určení na sváteční stůl budou v pořádku. A snad není od věci říci, že již šestiletá osvětová „kampaň“ Státní veterinární správy ČR přináší ovoce i ve způsobu zacházení s vánočními kapry. Právě díky médiím, i aktivitám…

 

Zveřejněno: 14.11.2006

EU: hospodaříte bezchybně

 

Prakticky přesně tak to zaznělo z úst inspektorů, kteří v uplynulém týdnu prověřovali hospodaření Státní veterinární správy ČR s příspěvkem na orální vakcinaci lišek proti vzteklině. V ČR nebyla vzteklina zjištěna již od počátku roku 2002, a aby tomu bylo tak i nadále, provádí se na jaře a na podzim orální vakcinace lišek. A na…

 

Zveřejněno: 13.11.2006

Program proti salmonelám je na dobré cestě

 

S uspokojením lze konstatovat, že Evropská komise schválila Státní veterinární správou ČR vypracovaný program pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech slepic. Schválení vyšlo jako Rozhodnutí Komise č. 2006/759/ES z 8. 11. 2006. Vyplývá z něj, že na základě Rozhodnutí Komise č. 2006/687/ES z 12. 10. 2006 můžeme čerpat příspěvek maximálně do výše 330 000 EUR,…

 

Zveřejněno: 08.11.2006

Volte českého kapra!

 

Ostatně je to volba docela jednoduchá, když je na trhu prakticky kapr jen z českých a moravských rybníků. Však jsou ryby z celkem 238 hospodářství v ČR oblíbené i na zahraničních trzích. Ročně se u nás vyprodukuje kolem 20 tisíc tun kapra, přičemž asi 9 tisíc tun jde na vývoz; a to nejčastěji do sousedních…