CS / EN
22.12.2006

Živý dárek s návodem!

Pokud někdo uvažuje obdarovat někoho jakýmkoli zvířátkem, a je jedno, zda terarijním živočichem, ptáčkem, kotětem či štěnětem, měl by mít na paměti, že to není povedený vtip, ale vážná věc.

Je třeba vědět, zda uvažovaný obdarovaný o něco takového stojí, a zda může živočichovi vytvořit odpovídající podmínky, aby nestrádal. A pak je také dobré obdarovanému, pokud nemá mnoho zkušeností, podat základní informace o chovu. Zkrátka dát dárek s „návodem k použití“.

Vždy je třeba si uvědomit, že přijetí zvířete do domácnosti je závazek. Ano, je to radost, ale také starost!

(Dokonce o darování ( a samozřejmě o prodeji) zvířat hovoří zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to v § 13, jenž pojednává o ochraně zvířat v zájmových chovech. V odstavci (4) uvádí – Zvíře v zájmovém chovu nesmí být prodáno nebo darováno osobě mladší 15 let bez souhlasu jejích rodičů nebo jiné osoby mající k uvedené osobě mladší 15 let rodičovskou odpovědnost, dále osobě, která byla pravomocným rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům, anebo jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu způsobilost k právním úkonům omezena, bez souhlasu jejího opatrovníka.

A v odstavci (5) –  Nebezpečný druh zvířete může chovat pouze osoba starší 18 let. K zájmovému chovu jedince nebo skupiny nebezpečného druhu zvířat je třeba povolení orgánu veterinární správy, příslušného podle místa chovu zvířete.)

Pěkné Vánoce!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek