CS / EN
23.11.2006

I v ČR ubývá případů BSE

Opatření uskutečňovaná v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií, neboli BSE, se nemíjejí účinkem. Proti skutečnosti loňského roku, kdy bylo v ČR zjištěno 8 případů, máme ke dnešnímu dni zřejmě 2.

Letošní první nemocná kráva byla testována 30. ledna a pocházela ze Svitavska, druhá je 72 měsíců stará kráva, která uhynula a je z Libereckého kraje, (Agrocentrum Jizeran, a.s. v Semilech). Pozitivní výsledky dvěma rychlými testy potvrdil Státní veterinární ústav Praha a nepředpokládáme, že by konfirmační testy toto zjištění vyvrátily.

Podobně jako v ostatních členských státech EU, i v naší republice lze říci, že výskyt BSE je srovnatelný s poklesem v EU, který se udává v porovnání s předchozím rokem asi o 60 %. Určitě je dobře, že i nadále platí zákazy zkrmování masokostních mouček a je dobře, že i nadále probíhá vyšetřování. To zejména je zárukou pro spotřebitele, že se do oběhu může dostat jen zdravotně nezávadné maso. V ČR bylo od roku 2001 vyšetřeno na BSE již přes milion kusů skotu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek