CS / EN
28.11.2006

České ryby jsou OK, na rozdíl od jiných…

O tom, že jsou ryby české provenience v pořádku, se nyní opět přesvědčili inspektoři Státní veterinární správy. Výsledky zářijové a říjnové dozorové akce „Ryba“ potvrdily, že veterinární opatření v našich chovech jsou účinná, jinak tomu může být při kontrole ryb a produktů rybolovu z nečlenských zemí EU.

V minulosti se jisté problémy vyskytly se zjištěním malachitové zeleni u lososovitých ryb. Nic takového inspektoři nyní v našich chovech nezjistili. (Malachitová zeleň se smí používat jako protiplísňového prostředku pouze u akvarijních rybek, neboť se u ní předpokládá karcinogenní, mutagenní a teratogenní působení na lidský organismus).

V síti dozoru při akci „Ryba“ však uvízlo 42 tun ryb a rybích výrobků, převážně původem z Číny, které byly vyřazeny z oběhu a vráceny zpět dodavateli.

Státní veterinární správa ČR totiž v rámci možnosti kontroly produktů obchodovaných na intrakomunitárního trhu – tj. nediskrimančními  náhodnými kontrolami – zjistila zásadní nedostatky u výrobků propuštěných na společný evropský trh. O těchto zjištěních již SVS ČR informovala ostatní členské státy systémem rychlého varování RASFF (Rapid Alert Systém for Food and Feed).

U některých ryb, rybích výrobků a produktů rybolovu převážně z Číny totiž byla zjištěna nadlimitní množství polyfosfátů. Limit je 5000 mg na kilogram a zjištění se pohybovala od 6 000 do 22 000 mg/kg. Byl zjištěn i obsah malachitové zeleni, avšak tato množství se pohybovala pod limitem.

Celkem bylo uskutečněno 75 akcí, odebráno 79 vzorků a provedena stovka laboratorních vyšetření. Pro představu lze uvést, že zhruba 10%výrobků ze třetích zemí nevyhovovalo. Je to varováním pro ty členské země, které kontrolují dovozy ze třetích zemí a uvolňují je na společný – intrakomunitární – trh.

Sdělení pro spotřebitele? Lze se spolehnout zcela jistě na domácí produkci ryb a rybích výroků a samozřejmě i jiných potravin živočišného původu, protože při jejich získávání funguje náš státní veterinární dozor prakticky od okamžiku vzniku až po uvedení do oběhu, tj. na trh. Nicméně i potraviny živočišného původu obchodované na intrakomunitárním trhu dozoruje státní veterinární dozor. A tyto kontroly mají, jak výše uvedeno, svůj efekt.

Pro zpracovatele a dovozce zjištění státního veterinárního dozoru znamenají, že s těmi, kdo uvedli do oběhu výrobky v rozporu s legislativou EU, bylo zahájeno správní řízení a uložena pokuta a ze strany orgánů státního veterinárního dozoru jim bude pochopitelně nadále věnována pozornost, a to, ať už půjde o orgány naše, či německé, či jiné členské země EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek