CS / EN
22.08.2002

Kolik budou povodně stát?

V celkovém množství ztrát a nákladů na likvidace povodňových škod se vícenáklady na zajištění státního veterinárního dozoru budou jevit jako téměř směšné. V současné chvíli lze říci, že vícenáklady na státní veterinární dozor by se měly na základě odhadu pohybovat okolo čtyř a půl milionu korun.

V této částce samozřejmě nejsou zahrnuty náklady na opravy poškozených budov a zařízení okresních veterinárních správ a veterinárních hygienických středisek. Podle předběžných jednání s Ministerstvem zemědělství s čerpáním této částky zřejmě bude moci Státní veterinární správa počítat. Hlavními problémy, se kterými se okresní a městské veterinární správy v uplynulých dnech potýkaly bylo pomáhat s evakuací hospodářských zvířat a zajištěním krmení a posléze s organizací asanace prostředí. Na území celé republiky byla totiž zaplavena celá řada velkých skladů potravin, mrazíren, obchodů, řeznictví, restaurací, zpracovatelských provozů, kde bylo nutné neprodleně zahájit asanaci. Orgány státního veterinárního dozoru, jmenovitě místně příslušné veterinární správy, provádí v těchto zařízeních kontroly a spolu s krizovými štáby koordinovaly svoz živočišného odpadu do asanačních podniků, popřípadě na schválená zahraboviště nebo řízené skládky, aby byl odpad neškodně odstraněn, jak stanoví veterinární zákon. Potraviny byly znehodnoceny nejen kontaminací záplavovými vodami, ale mnohdy, pokud byly zmrazené, i dlouhodobým výpadkem elektrického proudu. Všechny tyto činnosti jsou normální pracovní náplní inspektorů okresních a městských veterinárních správ, nicméně jisté zvýšené náklady na mzdy a laboratorní vyšetřování je nutné akceptovat. V nejbližších dnech práce v žádném případě nepoleví, neboť bude nutné například v asanovaných potravinářských provozech provést kontrolní stěry, a to ze všech prostorů, například i ze sociálních zařízení. Tyto stěry odeberou inspektoři příslušných veterinárních správ a jejich výsledky budou podkladem pro žádost o povolení činnosti, o kterém rozhoduje místně příslušná veterinární správa. Je nutné také vyšetřit zdroje pitné vody, to nyní provádí též Státní veterinární ústavy. Asanovat životní prostředí po povodních rozhodně nebude úkol krátkodobý.

Odkaz na původní článek