CS / EN
22.11.2005

Kdo se už těší na vánočního kapra

jistě přemýšlí, zda jej udělá tradičně smaženého se salátem, anebo se rozhodne pro nějaký nový recept. Prodejci kaprů však mají nejvyšší čas myslet na to, aby splnili veterinární podmínky pro prodej.

Pokud se prodejce rozhodne prodávat pouze živé ryby nebo zabité bez kuchání a odšupinování, musí zajistit, aby jeho tzv. samostatné prodejní místo odpovídalo požadavkům, jak stanoví vyhláška č. 375/2003, která provádí zejména ustanovení paragrafu 25 veterinárního zákona. To znamená, že musí být „stánek“ vybaven mimo pultu s omyvatelnou a dobře čistitelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji a odpadním otvorem též dostatečně velkými káděmi s přívodem vody a odpadem blízko kanalizace. Prodejce musí mít doklad o tom, kde byly ryby posledně sádkovány.

Má-li prodejce zájem ryby rovněž kuchat a jinak zpracovávat (porcovat apod.), musí podle paragrafu 25 veterinárního zákona požádat příslušnou krajskou veterinární správu (anebo Městskou veterinární správu v Praze) o stanovení podrobných veterinárních podmínek. Navíc kromě předchozích požadavků musí mít porcovací desku, nože, paličku, stěrky a uzavíratelnou nádobou na odpad (krev, šupiny, žábry, útroby apod.). Obsah této nádoby musí být tzv. neškodně odstraňován – tj. likvidován v asanačním podniku.

Pro stánky, kde byly vydány veterinární podmínky (tj., kde se zabíjí, kuchá a porcuje), přiděluje místně příslušná krajská veterinární správa (anebo Městská veterinární správa v Praze) registrační číslo (CZ).

Pro přesnost je třeba dodat, že prodavači musejí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami – zástěrou, gumovými holinkami a rukavicemi – a musejí vlastnit zdravotní průkaz.

Samozřejmě musejí prodejci dbát i na ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání – nesmí brát ryby pod skřelemi, ohrožovat jejich oči, zaživa je odšupinovávat, anebo zkoumat pohlaví tím, že by vytlačovali jikry či mlíčí. Usmrcovat je smí jen schváleným způsobem – jen na přání zákazníka, nikoli do zásoby – a nejprve omráčit tupým úderem na temeno hlavy a poté vzápětí vykrvit, a to přetnutím žáber.

Způsob prodeje pochopitelně kontrolují orgány státního veterinárního dozoru.

Odkaz na původní článek