CS / EN
30.08.2006

Jak jsme na tom s kvalitou medu

Od ledna do srpna provedla Státní veterinární správa ČR na 60 namátkových kontrol v podnicích, které zpracovávají med, ve výkupnách a sběrnách medu a v distribučních centrech. Inspektoři při kontrolách odebrali 23 vzorků, provedli 180 vyšetření, zjistili 16 závad a uložili 5 pokut za více než  50 tisíc korun.

Prověřovaný med se vyšetřoval zejména na obsah reziduí veterinárních léčiv, na obsah dalších cizorodých látek, na případné falšování sacharózou, a také byly prověřovány fyzikálně chemické vlastnosti medu – zda nešlo o přehřátí medu.

U medů dovezených byla provedena šetření v místech určení. Zde se med vyšetřuje zejména na přítomnost zárodků moru včelího plodu. Tak byla například zadržena zásilka 19 tun medu původem z Moldávie, která nemá povolení vyvážet med do EU.

Do ČR není ze třetích zemí med dovážený přímo, ale vždy přes jiný stát EU, kde musel projít veterinární kontrolou. Přesto má Státní veterinární správa možnost kontrolovat i tyto zásilky a to na místech určení. Může tak konat na základě legislativy EU, tj. namátkově a nediskriminačním způsobem. Kontroluje se zejména plnění dovozních podmínek, údaje uvedené v dokladech a provádí se i odběr vzorků a fyzická kontrola zásilky. V rámci mimořádných namátkových šedesáti kontrol bylo prověřena místa určení v sedmi případech. Kromě zmíněného medu z Moldávie byla shledána jedna závada – přítomnost Paenibacillus larvae larvae, původce moru včelího plodu.

Lze říci, že za dobu osmi měsíců, kdy byly kontroly medů ve zpracovatelských podnicích prováděny, nebyly zjištěny závady takového rozsahu, že by se dalo hovořit o ohrožení zdraví spotřebitelů. Kromě těchto cílených kontrol probíhají ještě „normální“ rutinní kontroly. Ani zde nebyla zjištěna zásadní pochybení. Je tomu tak též proto, že čeští, moravští a slezští včelaři spolupracují s veterináři a konají tak, jak jim veterinární legislativa ukládá.

V současné době naši včelaři iniciují zpřísnění veterinární legislativy v krocích proti moru včelího plodu. Navrhují zlikvidovat nikoli postižené včelstvo, dojde-li u něj ke zjištění nákazy, ale i ostatních včelstev v „hospodářství“. Státní veterinární správa ČR s tímto postupem jenom souhlasí, protože dosavadní všechny kroky proti této nákaze nepřinesly kýžený efekt a stále se vyskytují nová ohniska.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít