Zveřejněno: 06.06.2011

Inovovaná strategie OIE

 

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE – Organisation Internationale des Épizooties), které je naše republika zakládajícím členem, naznačila letos některé nové strategie při eradikaci (zdolávání) nákaz zvířat.

V posledním květnovém týdnu 22. – 27. se v Paříži účastnil Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, již 79. Generálního zasedání OIE. Kromě toho, že byl prohlášen mor skotu za celosvětově zdolanou nákazu, je podle něj významné především to, že OIE vyhlašuje novou strategii v eradikaci nákaz zvířat.

Přestože v ČR vnímáme například slintavku a kulhavku jako historii, celosvětově jde o velmi významnou a nebezpečnou nákazu sudokopytníků. Stále je hlášena z řady zemí Afriky, Asie a stále se vyskytuje prakticky na hranicích EU, například v Turecku. A to nemluvíme o krušných zkušenostech, které učinila Velká Británie, kdy nedostatečnými veterinárními opatřeními došlo k jejímu rozvlečení v polovině devadesátých let po celých Britských ostrovech. V ČR byl naposledy, v podstatě izolovaný výskyt zaznamenán v roce 1975. Nová strategie OIE nyní bude spočívat nikoli jen v monitoringu a zdolávání nákazy nejen v chovech hospodářských zvířat, ale půjde nyní i o likvidaci této nákazy v jejich rezervoárech, tj. v populaci volně žijících zvířat v konkrétních zemích. 

O úspěšnosti kroků proti slintavce a kulhavce svědčí například to, že za území prostá této nákazy byly nyní prohlášeny Japonsko, Botswana, Filipíny, Argentina, Bolívie, Brazílie či Paraguay.

Podle Milana Maleny, šéfa Státní veterinární správy ČR, byl na letošním zasedání OIE diskutovaný tlak nevládních a zájmových organizací na omezení veterinárních kontrol, což je v protikladu se smyslem státního veterinárního dozoru. Omezení veterinárních kontrol na jatkách a ve zpracovatelských závodech nad únosnou míru ve svém důsledku může způsobit snadnější šíření nebezpečných nákaz. Naše zkušenosti hovoří jasně, ČR nezaznamenává tradičně žádné takové aféry s nákazami zvířat, ani s kontaminací surovin a potravin živočišného původu, jako tomu bylo v poslední době i v členských zemích EU.

Pozornost byla věnována též nedávné „metle“, BSE, nemoci šílených krav. Díky přísným veterinárním předpisům je toto nebezpečí snad již minulostí. Nově byly za země se zanedbatelným rizikem prohlášeny Dánsko a Panama. 

Velkou pozornost účastníci věnovali aktuálním nebezpečným nákazám zvířat, kromě slintavky a kulhavky například také aviární influenze (ptačí chřipce), vzteklině, či africkému moru prasat, který se přiblížil Evropě. Jedině spolupráce všech členských zemí může přinést kýžený efekt. Hlavní zásadou je dokonalá a důsledná informovanost členských zemí a spolupráce referenčních laboratoří. ČR jako zakládající země OIE v tomto ohledu bohatou zkušenost, o čemž svědčí i to, že naše republika je uznána za zemi prostou celé řady nákaz zvířat, (vztekliny, tuberkulózy skotu, leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat či brucelózy ovcí a koz), se kterými se potýká m.j. i řada zemí EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…