Zveřejněno: 21.11.2012

Divoká prasata nekrmit!

 

Divoká prasata, neboli černá zvěř, pro člověka prakticky nepředstavují zdravotní riziko. Pokud člověk na počátku léta nepřekvapí bachyni se selaty, ale ani pak nejde o riziko přenosu nějakého onemocnění, spíše o poranění.

Zdravotním rizikem však může být kontakt domácích zvířat s volně žijícími zvířaty. U černé zvěře se již více než deset let nevyskytuje například ani klasický mor prasat, ale třeba Aujeszkyho chorobu prasat v populaci černé zvěře čas od času zjišťujeme. Tato nákaza není typická pouze pro prasata, ale může být nebezpečná i pro jiné druhy zvířat, například pro psy, kočky, skot, ovce, králíky. Onemocnění u těchto zvířat končí smrtí.

Divoká prasata migrují krajinou při vyhledávání potravy, zejména na podzim, a někteří lidé je z neznalosti lákají zahradním odpadem do blízkosti svých sídel, kde pak prasata vyvíjejí nežádoucí činnost. Rozrývají zahrádky, sady i louky, za což se vděku, pochopitelně, nedočkají.

Zejména v chatařských oblastech, například v okolí Slap, lidé vyvážejí na okraje osad či někam k lesu zahradní zbytky a shrabaná padaná jablka a neuvědomují si, že to je pro prasata lahůdka. Nepohrdnou ani zde hodujícími či skrývajícími se myšmi.

Proto zejména v podzimním období považujeme za vhodné upozornit na nevhodnost takovéhoto počínání. Zahradní zbytky je vhodné kompostovat, popřípadě využít obecních kontejnerů na zahradní odpad, ale rozhodně je nevyvážet „za humna“!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 18.12.2012

Prověřujeme i složení výrobků

 

Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků. Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno…

 

Zveřejněno: 14.12.2012

Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty

 

Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala myslivce, aby počítali s rizikem, že se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou. A právě tento týden diagnostikoval Státní veterinární ústav Olomouc případ Aujezskyho choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se o sedmiletého amerického stafordšírského teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do…

 

Zveřejněno:

Označovat, označovat, označovat!

 

Povinnost správně označovat potraviny, v našem případě potraviny živočišného původu, má smysl, jde přece o zdravotní nezávadnost, ale i jakost a samozřejmě o dosledovatelnost. Za uplynulý týden veterinární inspektoři zjistili několik pochybení v této věci. V Královéhradeckém kraji bylo staženo 15 840 vajec od jičínské firmy. Byla sice zdravotně nezávadná, ale byla nesprávně označena. V obalech označených jako…