Zveřejněno: 28.03.2014

Pokoutní porcovnu drůbeže odhalili veterinární inspektoři v Praze

 

Městská veterinární správa v Praze v těchto dnech odhalila a uzavřela neregistrovaný, tj. nelegální obchod a neregistrovanou, tj. nelegální porcovnu drůbeže. Veterinární inspektoři Městské veterinární správy v Praze zjistili při veterinární kontrole, za asistence Policie ČR, v provozovně podnikatele (právnické osoby), že obchoduje s drůbežím masem a dalšími živočišnými produkty z jiného členského státu Evropské unie (Polska), aniž by…

 

Zveřejněno: 21.03.2014

Vývozy do zemí Ruské federace z ČR jsou díky našemu veterinárnímu dozoru bez problémů

 

Naši výrobci potravin živočišného původu i zemědělci mohou bez problémů uplatňovat svou produkci na řadě trhů, mimo jiné také v zemích Ruské federace (RF) a Celní unie (CU – Rusko, Bělorusko, Kazachstán). K tomu se využívají vývozní certifikáty schválené Evropskou Komisí, potažmo Státní veterinární správou a veterinárními orgány RF/CU. Tyto certifikáty potvrzují čeští úřední veterinární…

 

Zveřejněno: 21.03.2014

Jednotně proti varroáze

 

Státní veterinární správa vydává jednotné nařízení k varroáze, platné pro celou ČR, které je k dispozici též na stránkách www.svscr.cz a na úřední desce Ministerstva zemědělství. Toto nařízení stanovuje mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel jednotně na území všech krajů ČR. Vycházíme vstříc chovatelské veřejnosti, která upřednostňuje jednotný systém v dlouhodobém boji s varroázou včel.

 

Zveřejněno: 21.03.2014

Čeští zemědělci prasata netýrají

 

Státní veterinární správa velmi dobře ví, že jednou ze zásadních podmínek pro zdraví hospodářských zvířat je zajistit jim „pohodu“ neboli dobré podmínky. Je to také předmětem veterinárních kontrol v chovech. Pokud jde o chovy prasat, je možné potvrdit, že naši chovatelé deklarovali již před rokem, že splní podmínky evropské legislativy na chovy, skupinové ustájení zapuštěných…

 

Zveřejněno: 17.03.2014

Chráníme naše území před africkým morem prasat

 

Státní veterinární správa již na počátku uplynulého týdne, kromě informování veřejnosti o rizicích zavlečení afrického moru prasat na naše území, zavedla program včasného varování a sledování možného výskytu této nákazy na našem území. Cílem tohoto programu je garantovat nákazový status, že ČR je prostá této nákazy a udržet možnosti exportu jak živých prasat, tak i…

 

Zveřejněno: 12.03.2014

Nebezpečí nehrozí jen od zvířat

 

Prozatím je africký mor prasat stále dost daleko od hranic ČR. Nicméně poměrně rychlý postup této nákazy, ohrožující divoká i domácí prasata, přes východní oblasti Evropy k severu je vážným varováním pro všechny evropské země. Na možné riziko zavlečení afrického moru prasat jsme chovatele upozorňovali již na počátku února a znovu pak v polovině. Je však…

 

Zveřejněno: 25.02.2014

Za rok 2013 bylo na jatkách vyšetřeno téměř 120 milionů poražených zvířat

 

Státní veterinární správa je veřejností vnímána především jako orgán, který dozírá na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. Ano, je tomu tak, však také každý měsíc navštíví na webových stránkách www.svscr.cz „Výsledky kontrol“ přes dva tisíce zájemců. Avšak ne každý si uvědomí, že než se začnou potraviny „vyrábět“, je třeba dbát na zdraví zvířat a zajistit…

 

Zveřejněno: 20.02.2014

Státní veterinární správa vyzývá majitele psů

 

Státní veterinární správa vyzývá majitele psů, přivezených od neznámých majitelů nebo neznámého původu, v posledních zhruba šesti měsících ze zemí, kde se rozmáhá vzteklina (zejména jde o Rumunsko), aby neprodleně kontaktovali nejbližší krajskou veterinární správu! Je to proto, aby mohl být kontrolován zdravotní stav těchto psů a bylo zajištěno jejich klinické vyšetření a prokázáno, zda…

 

Zveřejněno: 20.02.2014

Africký mor prasat je riziko, které nelze podceňovat

 

Již na počátku měsíce února (3. 2.) upozornila Státní veterinární správa všechny krajské veterinární správy, že je třeba být v úzkém kontaktu s chovateli prasat a farmově chovaných prasat divokých i s myslivci s ohledem na možné riziko zavlečení afrického moru prasat. Bylo totiž diagnostikováno několik případů v Litvě a nyní, v posledních dnech, hlásí…

 

Zveřejněno: 13.02.2014

O mléku jen dobře, aneb o falešných poradcích

 

Nelze samozřejmě všechny poradce házet do jednoho pytle, ale při pohledu na přehršel tzv. výživových poradců a jejich stránky by měl být čtenář více než obezřetný. Jaké je nejjednodušší vodítko? Nestačí pročítat diskusi, většinou laiků, ale především: –         Všímat si slovníku. A zbystřit, když se zpochybňuje účinnost státních dozorových orgánů, pozor! –         Uvědomit si, že…