CS / EN
04.10.2023

Dnes je Světový den zvířat

Každoročně si chovatelé i milovníci zvířat po celém světě připomínají Světový den zvířat, který připadá na 4. října na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Vzhledem ke své podstatě a zaměření své činnosti si tento svátek připomíná také Státní veterinární správa (SVS). Jeden z hlavních pilířů SVS totiž představuje problematika dobrých životních podmínek zvířat neboli welfare. Veterinární inspektoři v oblasti welfare každoročně uskuteční několik tisíc kontrol chovů hospodářských i zájmových zvířat.

Ochrana zvířat proti týrání se stala za poslední roky důležitým tématem, a to nejen odborníků a nevládních organizací, ale také politiků, médií a veřejnosti. Na podmínky chovu a další činnosti se zvířaty, ať už se týká zvířat hospodářských nebo zájmových, jsou kladeny stále větší nároky.

Za první pololetí roku 2023 provedli veterinární inspektoři v oblasti pohody zvířat zhruba 3400 kontrol. Bezmála 2750 kontrol bylo bez závady. Naopak nějakou závadu zjistili zhruba při 660 kontrolách. Větší část, téměř 1800 kontrol, se týkala zájmových zvířat. Na kontroly hospodářských zvířat jich připadlo necelých 1500. V uvedeném období bylo zkontrolováno téměř 3,6 milionu zvířat, z toho více než 97 % představovala zvířata hospodářská.

Veterinární inspektoři se kromě hospodářských a zájmových zvířat zaměřují také na zvířata v cirkusech, zoologických zahradách, či na laboratorní zvířata. Kontroly jsou prováděny jak na základě víceletých plánů, tak na základě obdržených podnětů. Kontrol na základě podnětů z dlouhodobého hlediska přibývá a představují již zhruba 45 % z celkového počtu kontrol zaměřených na welfare zvířat.

Řada podnětů ke kontrole se ukáže jako opodstatněných a kontroly provedené na jejich základě prokážou porušení předpisů. Avšak ne každé porušení podmínek chovu znamená automaticky týrání zvířat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zájem veřejnosti i médií o problematiku pohody zvířat a etické otázky ve vztahu k chovu zvířat stabilně roste. Podobně jako v předchozích letech, i letos SVS spoluorganizuje mezinárodní konferenci o welfare zvířat na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU), která se koná 18. 10. 2023. Letošní 30. ročník se zaměří na několik témat, například na úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o týrané zvíře, trestné činy týkající se welfare zvířat, týrání koček a psů v rámci chovu nebo na welfare a přístup ke koním v 21. století. 

V oblasti welfare je nesmírně důležitá osvěta, nejlépe již od raného věku. Každý by si měl uvědomit ještě před pořízením zvířete nároky na péči, a to, zda se dokáže o svého zvířecího přítele postarat po celý jeho život.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek