Zveřejněno: 21.03.2014

Čeští zemědělci prasata netýrají

 

Státní veterinární správa velmi dobře ví, že jednou ze zásadních podmínek pro zdraví hospodářských zvířat je zajistit jim „pohodu“ neboli dobré podmínky. Je to také předmětem veterinárních kontrol v chovech. Pokud jde o chovy prasat, je možné potvrdit, že naši chovatelé deklarovali již před rokem, že splní podmínky evropské legislativy na chovy, skupinové ustájení zapuštěných…

 

Zveřejněno: 17.03.2014

Chráníme naše území před africkým morem prasat

 

Státní veterinární správa již na počátku uplynulého týdne, kromě informování veřejnosti o rizicích zavlečení afrického moru prasat na naše území, zavedla program včasného varování a sledování možného výskytu této nákazy na našem území. Cílem tohoto programu je garantovat nákazový status, že ČR je prostá této nákazy a udržet možnosti exportu jak živých prasat, tak i…

 

Zveřejněno: 12.03.2014

Nebezpečí nehrozí jen od zvířat

 

Prozatím je africký mor prasat stále dost daleko od hranic ČR. Nicméně poměrně rychlý postup této nákazy, ohrožující divoká i domácí prasata, přes východní oblasti Evropy k severu je vážným varováním pro všechny evropské země. Na možné riziko zavlečení afrického moru prasat jsme chovatele upozorňovali již na počátku února a znovu pak v polovině. Je však…

 

Zveřejněno: 25.02.2014

Za rok 2013 bylo na jatkách vyšetřeno téměř 120 milionů poražených zvířat

 

Státní veterinární správa je veřejností vnímána především jako orgán, který dozírá na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. Ano, je tomu tak, však také každý měsíc navštíví na webových stránkách www.svscr.cz „Výsledky kontrol“ přes dva tisíce zájemců. Avšak ne každý si uvědomí, že než se začnou potraviny „vyrábět“, je třeba dbát na zdraví zvířat a zajistit…

 

Zveřejněno: 20.02.2014

Státní veterinární správa vyzývá majitele psů

 

Státní veterinární správa vyzývá majitele psů, přivezených od neznámých majitelů nebo neznámého původu, v posledních zhruba šesti měsících ze zemí, kde se rozmáhá vzteklina (zejména jde o Rumunsko), aby neprodleně kontaktovali nejbližší krajskou veterinární správu! Je to proto, aby mohl být kontrolován zdravotní stav těchto psů a bylo zajištěno jejich klinické vyšetření a prokázáno, zda…

 

Zveřejněno: 20.02.2014

Africký mor prasat je riziko, které nelze podceňovat

 

Již na počátku měsíce února (3. 2.) upozornila Státní veterinární správa všechny krajské veterinární správy, že je třeba být v úzkém kontaktu s chovateli prasat a farmově chovaných prasat divokých i s myslivci s ohledem na možné riziko zavlečení afrického moru prasat. Bylo totiž diagnostikováno několik případů v Litvě a nyní, v posledních dnech, hlásí…

 

Zveřejněno: 13.02.2014

O mléku jen dobře, aneb o falešných poradcích

 

Nelze samozřejmě všechny poradce házet do jednoho pytle, ale při pohledu na přehršel tzv. výživových poradců a jejich stránky by měl být čtenář více než obezřetný. Jaké je nejjednodušší vodítko? Nestačí pročítat diskusi, většinou laiků, ale především: –         Všímat si slovníku. A zbystřit, když se zpochybňuje účinnost státních dozorových orgánů, pozor! –         Uvědomit si, že…

 

Zveřejněno: 13.02.2014

Už „vzteklého“ psa vakcinace neochrání

 

Je jistě pěkné chtít prospět, zachránit, ale je třeba si uvědomit, za jakou cenu, a jaká rizika podstupují ti, kdo si vozí z různých cest živé suvenýry. Nebo ti, kdo chtějí zachránit před krušným osudem pejska ze země X nebo Y. Při dovozu jakéhokoli zvířete je třeba splnit řadu podmínek, které nejsou zbytečně byrokratické, ale…

 

Zveřejněno: 11.02.2014

Kojenec tolik jódu v mléce nepotřebuje!

 

Nizozemský výrobce informoval své odběratele, že v jedné šarži kojeneckého sušeného mléka pro výživu předčasně narozených dětí je 6x více jódu než stanoví limit (300 mikrogramů/100kcal – limit je 50 mikrogramů/100kcal), proto se tento výrobek nyní stahuje. Státní veterinární správa obdržela tuto informaci prostřednictvím systému RASFF, ze kterého vyplývá, že nizozemský výrobce Nutricia Cuijk BV…

 

Zveřejněno: 06.02.2014

Pozor při obchodování s vepřovým masem mimo EU

 

Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v Litvě a s medializovanou problematikou vývozu prasat uvádí, že výrobky z vepřového masa lze z ČR za určitých podmínek do Ruské federace a Celní unie vyvážet. V tomto smyslu Státní veterinární správa také informovala všechny krajské veterinární správy. Na základě informace z Evropské komise mohou…