Zveřejněno: 19.06.2013

Nadstandardní pátrání po tasemnicích

 

Od března, kdy Státní veterinární správa obdržela od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje informaci, že zde bylo tasemnicí nakaženo několik lidí, jsme se rozhodli analyzovat možná rizika ve vytipovaných oblastech a ve vytipovaných chovech. Na cysticerkózu, tj., výskyt boubelů tasemnice v mase skotu se u nás veškerá zvířata na jatkách v rámci veterinární prohlídky vyšetřují a pozitivní…

 

Zveřejněno: 18.06.2013

Jednotný postup veterinářů je prospěšný

 

Dlouho avizovaná a s napětím očekávaná akce, „Jednání šéfů nejvyšších veterinárních autorit středoevropských zemí (5 th CE CVOs´ Meeting)“, která se uskutečnila v Praze ve dnech 11. a 12. 6., byla podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS, velkým úspěchem. Skupina zástupců nejvyšších veterinárních autorit z ČR, Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Rakouska a Rumunska se sešla…

 

Zveřejněno: 18.06.2013

Cvičení – jak na nákazy zvířat

 

Přestože má Státní veterinární správa zpracované pohotovostní plány na zdolávání nebezpečných nákaz zvířat, v případě velkých „mimořádných událostí“ se do zdolávání zapojují ostatní složky IZS – integrovaného záchranného systému. Proto se také pravidelně pořádají tzv. součinnostní cvičení. V uplynulém týdnu se ve dnech 10. – 13. 6. 2013 konalo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá v hospodářství Vojenských…

 

Zveřejněno: 17.06.2013

Z domácí porážky hovězí maso prodávat nelze

 

Jak už vyplývá ze samotného pojmu domácí porážka, je určeno toto maso k využití v domácnosti chovatele. Chovatel je povinen předem požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení provádět domácí porážky, které mu je uděleno na dobu 3 let a následně musí každou jednotlivou porážku oznámit téže krajské veterinární správě nejméně 7 dní předem….

 

Zveřejněno: 13.06.2013

Kde se bere nedůvěra k jogurtům?

 

Opět, po několika letech, se na Státní veterinární správu a další dozorové orgány obracejí zákazníci a dožadují se nápravy neutěšeného stavu, kdy jim jsou údajně prodávány nekvalitní až nebezpečné mléčné výrobky. Jejich přesvědčení vyplývá z pamfletu, který koluje prostřednictvím elektronické pošty. V tomto sdělení se tvrdí například, že mnoho mléčných výrobků („kultivovaných mléčných výrobků“), obsahuje E1442…

 

Zveřejněno: 12.06.2013

Hygiena při zpracování mléka je opravdu na úrovni!

 

Často odpovídáme na dotazy, jak je to s dlouhou trvanlivostí mléka a mléčných výrobků. Zda toho není dosahováno používáním nepovolených konzervačních látek… Není! Můžeme zákazníky ubezpečit, že trvanlivosti mléčných výrobků je dosahováno čistotou a fyzikálními prostředky – tedy tepelným ošetřením. V současné době lze konstatovat, že se skutečně několikanásobně zlepšila hygiena jak v prvovýrobě mléka,…

 

Zveřejněno: 06.06.2013

Zaplavené potraviny nejíst!

 

Snad není takového, kdo by nepamatoval povodně před 11 lety, proto je možná zbytečné varovat před nebezpečím potravin kontaminovaných povodňovou vodou. Přesto považujeme za vhodné zopakovat, že potraviny, které přišly do styku s vodou ze záplav, nejen mohou být, ale opravdu jsou kontaminovány! Voda vypláchla všechny kanály, septiky, žumpy, přetekly i čističky odpadních vod. Jedinou výjimkou…

 

Zveřejněno: 05.06.2013

Chovatelům můžeme pomoci ještě více

 

Chovatelé hospodářských zvířat se mohou spolehnout na účinnou pomoc veterinářů nejen při záchraně zvířat před povodněmi, ale i při jejich návratu, byla-li evakuována. Jde totiž o to, že je třeba zkontrolovat, zda nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, popřípadě uloženého krmiva. Vyplavení odpadů, kontaminace ropnými látkami apod., to vše je nebezpečné. Státní veterinární správa nyní…

 

Zveřejněno: 04.06.2013

Veterináři spolupracují nejen na 20. sněmu Asociace veterinárních lékařů

 

V sobotu 1. června se ve Větrném Jeníkově konal již 20. sněm Asociace veterinárních lékařů ČR (AVL). Kromě pořádajících členů AVL a její nově zvolené předsedkyně Zuzany Kolomazníkové  se jednání účastnila řada hostů, mj. zejména Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, Alfréd Hera, ředitel ÚSKVBL (Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv), ředitelé…

 

Zveřejněno: 04.06.2013

Zkušenosti z povodní 2002 se hodí

 

Podle dosavadních stovek hlášení z celé republiky se zdá, že se až na výjimky daří předcházet ztrátám, tedy pokud jde o ztráty na zvířatech. Hladiny potoků a řek se naštěstí zvyšují pozvolně a chovatelé stíhají přesouvat chovaná zvířata na bezpečná místa. Při této příležitosti je potřeba připomenout, že by chovatelé měli věnovat zvýšenou pozornost také…